Laboratoria

Laboratoria Katedry są wyposażone w następujące ważniejsze stanowiska do prowadzenia zajęć dydaktycznych i prac naukowych:
1. Stanowisko do oznaczania gęstości normalnej, pozornej i nasypowej.
2. Stanowisko do oznaczania chłonności wody i oleju.
3. Stanowisko do oznaczania wytrzymałości na zginanie i strzałki ugięcia.
4. Stanowisko do oznaczania wytrzymałości na zginanie i kąta ugięcia na aparacie Dynstat.
5. Stanowisko do oznaczania udarności na młocie Charpy'ego.
6. Stanowisko do oznaczania twardości metodą wciskania kulki.
7. Stanowisko do oznaczania twardości metodą Shore'a.
8. Stanowisko do oznaczania twardości metodą IRH.
9. Stanowisko do oznaczania temperatury ugięcia metodą Martensa.
10. Stanowisko do oznaczania temperatury mięknienia metodą Vicata.
11. Stanowisko do oznaczania ścieralności metodą Schoppera-Schlobacha.
12. Stanowisko do badań odporności na żarzenie według Schramma-Żebrowskiego.
13. Stanowisko do badań właściwości dynamicznych metodą Schmiedera i Wolfa za pomocą wahadła skrętnego.
14. Stanowisko do badań wytrzymałościowych tworzyw (maszyna wytrzymałościowa ZD-40).
15. Stanowisko do badań wytrzymałościowych tworzyw (maszyna wytrzymałościowa PT-250M-2).
16. Stanowisko do badań pełzania tworzyw (pełzarka).
17. Stanowisko do badań wytrzymałościowych i odpornościowych folii.
18. Stanowisko do oznaczania wytrzymałości folii na uderzenia za pomocą spadającego grota.
19. Stanowisko do badań wskaźnika tlenowego.
20. Stanowisko do badań połączeń klejonych.
21. Stanowisko do oznaczania wskaźnika przetwarzalności metodą gniazda spiralnego.
22. Stanowisko do badań właściwości dynamicznych tworzyw.
23. Stanowisko do badań odporności na środowiskową korozję naprężeniową.
24. Stanowisko do pobierania i oceny ścinków mikrotonowych.
25. Stanowisko do badań struktury metodą mikroskopii optycznej.
26. Stanowisko do badań lepkościowo średniego ciężaru cząsteczkowego.
27. Stanowisko do badań właściwości reologicznych za pomocą reometru kapilarnego.
28. Stanowisko do badań właściwości reologicznych za pomocą reometru obrotowego.
29. Stanowisko do badań parametrów termicznego równania stanu p-v-T.
30. Stanowisko do badań wskaźnika szybkości płynięcia.
31. Stanowisko do badań plastyczności prasowniczej metodą Raschiga-Krahla.
32. Stanowisko do badań właściwości przetwórczych tworzyw utwardzalnych (plastometr BIP).
33. Stanowisko do badań wulkanizacji mieszanek gumowych (plastografometr Mooneya).
34. Stanowisko do badań wytłaczania autotermicznego z granulowaniem.
35. Stanowisko do badań aktywnej strefy rowkowanej wytłaczarki.
36. Stanowisko do badań procesu wytłaczania z rozdmuchiwaniem.
37. Stanowisko do badań efektu Barusa oraz masowego i objętościowego natężenia przepływu tworzyw.
38. Stanowisko do badań naprężeń w prowadnicach układu narzędziowego wtryskarki CS 88/63.
39. Stanowisko technologiczne wtryskiwania ślimakowego.
40. Stanowisko technologiczne wtryskiwania tłokowego.
41. Stanowisko technologiczne wytłaczania konwencjonalnego.
42. Stanowisko technologiczne do formowania próżniowego.
43. Stanowisko do laminowania metodą nawijania.
44. Stanowisko do formowania rozrostowego polistyrenu.
45. Stanowisko technologiczne spawania.
46. Stanowisko technologiczne zgrzewania prądami wysokiej częstotliwości.
47. Stanowisko technologiczne prasowania tłocznego.
48. Stanowisko technologiczne prasowania przetłocznego.
49. Stanowisko technologiczne prasowania płytowego.
50. Stanowisko do badań wydajności zgrzewarki oporowej.
51. Stanowisko do badań współdziałania rur osłonowych i kabli optotelekomunikacyjnych.
52. Stanowisko do badań rozkładu nacisku oraz naprężeń w taśmie stalowej przyrządu klejarskiego podczas procesu klejenia okładzin ciernych.

Stanowiska laboratoryjne oznaczone numerami porządkowymi 28, 29, 34, 35, 38 i 51 są wyposażone w układy komputerowe sterujące działaniem przyrządów badawczych, rejestrujące wyniki pomiarów, przetwarzające i archiwizujące otrzymane dane pomiarowe.

Poza tym Katedra dysponuje następującymi ważniejszymi programami komputerowymi:
- Structural Dynamics Research Corporation I-DEAS Master Series, zawierający m.in. moduły:
- I-DEAS Master Modeler,
- I-DEAS Master Surfacing,
- I-DEAS Mold Filling,
- I-DEAS Mold Cooling,
- I-DEAS Wrap & Shrink,
- I-DEAS Material Data Catalog - Plastics,
- program "Polimer" do wyznaczania stałych "pi" oraz "omega" termicznego równania stanu polimerów Spencera i Gilmore'a,
- program do symulacji obciążeń w dźwigniowo-hydraulicznym układzie zamykania form wtryskowych,
- KKA Kleinewefers Kunststoffanlagen, Synergie aus Technologie und Service,
- ITX Interactive Training Extrusion, Hanser Gardner Publications,
- Unigraphics NX,
- ABACUS.

Na wyposażeniu Katedry znajdują się też filmy dydaktyczne i naukowe. Ważniejsze z nich to:
- Du Pont Plastic Technical Center Genewa,
- Husky Product Systems '90,
- Mannesman Demag Kunststofftechnik. Automatic. CIM - System,
- Logstor Ror,
- Deponiesanierung mit Flächendichttungsbahnen aus Hostalen GM 5040T12,
- Uniloy. Blowmoulding Systems. Complete Machinmery Line,
- Uniloy. Blowmoulding Systems. M 50 3 Layers Coextrusion 2 Head Accumulator Head,
- Uniloy. Blowmoulding Systems Machinery Line,
- Uniloy. Blowmoulding Systems. M 250 3 Layers Coextrusion Accumulator Series,
- Uniloy. Blowmoulding Systems. Continuous Extrusion, MSK/D 10 Liters Jerrycan,
- Styropian naturalny do budowania i izolowania,
- Du Pont. The Polymer Technical Center Genewa. Injection Moulding.