Pracownia Rekonstrukcji Wypadków Drogowych

W oparciu o treści: § 53 (p.2), § 58 (p.2.3. i 2.7.) Statutu Politechniki Lubelskiej, w roku 1998 utworzono w ramach struktury organizacyjnej Katedry Pojazdów Samochodowych Pracownię Rekonstrukcji Wypadków Drogowych. 

Głównym celem działania Pracowni jest sporządzanie opinii technicznych dla wymiaru sprawiedliwości z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych. W ramach prac wykonywane są również ekspertyzy dotyczące różnorodnych zagadnień technicznych, materiałowych, wytrzymałościowych oraz bezpieczeństwa (BHP).     Opinie wykonywane są w ramach instytutu naukowego jakim jest Politechnika Lubelska.

W pracach wykorzystywane są programy symylacyjne (PC-CRASH) i inne nowoczesne narzędzia niezbędne w procesie opiniowania.

Nadzór merytoryczny nad całością prac prowadzi dr hab. inż. Rafał Longwic prof. uczelni. Wysoki poziom opracowywanych opinii znajduje odzwierciedlenie w liczbie otrzymywanych zleceń sprawach karnych i cywilnych.

Stawka za godzinę pracy eksperta Pracowni Rekonstrukcji Wypadków została określona przez Rektora Politechniki Lubelskiej w piśmie z dnia 18 kwietnia 2019 r.

 

W ramach Pracowni Rekonstrukcji Wypadków Drogowych opiniują:

 

dr hab. inż. Rafał Longwic, prof. uczelni
dr inż. Tomasz Karczewski

dr inż. Paweł Kordos

dr inż. Cezary Sarnowski

dr inż. Leszek Gardyński

dr inż. Sławomir Tarkowski

mgr inż. Gracjana Woźniak

mgr inż. Przemysław Sander

mgr inż. Mariusz Kamiński

 

 

kontakt:    wm.kps@pollub.pl