Pracownia Rekonstrukcji Wypadków Drogowych

Pracownia Rekonstrukcji Wypadków Drogowych

 

W oparciu o treści: § 53 (p.2), § 58 (p.2.3. i 2.7.) Statutu Politechniki Lubelskiej, w roku 1998 utworzono w ramach struktury organizacyjnej Katedry Pojazdów Samochodowych Pracownię Rekonstrukcji Wypadków Drogowych. Nadzór merytoryczny nad całością prac prowadzi dr hab. inż. Rafał Longwic prof. PL. Głównym celem działania Pracowni jest sporządzanie opinii technicznych dla wymiaru sprawiedliwości z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych. Ich integralną częścią są symulacje komputerowe przebiegu wypadku drogowego wykonane w oparciu o program PC-CRASH. Wysoki poziom opracowywanych opinii znajduje odzwierciedlenie w liczbie otrzymywanych zleceń - do chwili obecnej opiniowano w około 400 sprawach karnych i cywilnych.
W ramach Pracowni Rekonstrukcji Wypadków Drogowych opiniują:

 

dr hab. inż. Rafał Longwic, prof. nadzw. PL
dr inż. Tomasz Karczewski

dr inż. Paweł Kordos

dr inż. Cezary Sarnowski

dr inż. Gabriel Szymaniak

dr inż. Sławomir Tarkowski

mgr inż. Przemysław Sander

mgr inż. Mariusz Kamiński

 

 

kontakt:    wm.kps@pollub.pl