Nauka

Działalność Naukowa Katedry

 

Działalność naukowa Katedry  związana jest z pojazdami samochodowymi i obejmuje zagadnienia dotyczące:

·        modyfikacji własności powierzchni elementów pojazdów poprzez implantację jonową,

·        optymalizacji konstrukcji i programów sterowania samochodowych przekładni  hydromechanicznych,

·        wykorzystania biopaliw do zasilania silników spalinowych,

·        bezpieczeństwa ruchu drogowego i rekonstrukcji wypadków drogowych,

·        eksploatacji i diagnozowania układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów,

·        współpracy układów jezdnych pojazdów z różnymi rodzajami nawierzchni.

·        analizy działania spalinowych zespołów napędowych pojazdów samochodowych w warunkach nieustalonych.