Kontakt

Politechnika Lubelska
Wydział Mechaniczny

        Katedra Pojazdów Samochodowych

ul. Nadbystrzycka 36
20-618 Lublin 


Sekretariat:       p. 416 (IV piętro bud. WM)

telefon:             (81) 538 4268
fax:                   (81) 538 4268

e-mail:             wm.kps@pollub.pl

strona WWW:  www.pojazdy.pollub.pl