Studia stacjonarne

 

  Grafika inżynierska cz. I 

 


Program zajęć

 


Materiały pomocnicze do ćwiczeń

 

Arkusz 1.

                                                                                                                                          

                                                                                                                                               Konsrtukcje:  K1K2K3

                                                                                                                         (AE) Aproksymacja elipsy                                                                                                                                            


Arkusz 2. 

(RP)  Rzuty prostokątne modelu

Dane do arkusza


Arkusz 3. 

 

(PK)  Przenikanie trójkątów


Arkusz 4. 

(ZM) Zagadnienia miarowe

Zestaw zadań arkusza 4


Arkusz 5. 

(PW)  Przekrój ostrosłupa


Arkusz 6. 

(PWO)  Przekroje walca płaszczyznami rzutującymi