MiBM (semestr I)

 

Skrypt dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn

 

GRAFIKA INŻYNIERSKA ZBIÓR ZADAŃ DLA MECHANIKÓW cz. I. Metoda Monge'a i aksonometria, autorstwa pracowników Katedry Podstaw Konstrukcji Maszyn: Pawła Droździela, Leszka Krzywonosa, Zbigniewa Kudasiewicza i Andrzeja Zniszczyńskiego jest zbiorem zadań do ćwiczeń projektowych z Grafiki Inżynierskiej dla studentów Wydziałów Mechanicznych Wyższych Szkół Technicznych. Wersja elekroniczna.


Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne