Inżynieria Produkcji

Materiały do ćwiczeń projektowych

 

SYLABUS

PROGRAM ZAJĘĆ (studia stacjonarne) i materiały pomocnicze do ćwiczeń

PODRĘCZNIK

Droździel P., Krzywonos L., Kudasiewicz Z., Zniszczyński A.: Grafika inżynierska. Zbiór zadań dla mechaników. Część I. Metoda Monge'a i aksonometria. LIBER DUO, Lublin 2005, ISBN 83-89868-32-6(skrypt do ćwiczeń).

 


Przegląd prac projektowych