Kursy i szkolenia

Katedra PKMiM oferuje studentom dodatkowe szkolenia w zakresie wykorzystania systemów CAD i MES we wspomaganiu prac projektowych. 

Informacje i kontakt:

dr hab. inż. Hubert Dębski, h.debski@pollub.pl, telefon: +48 81 538 4201

dr inż. Mirosław Ferdynus, m.ferdynus@pollub.pl, telefon: +48 81 538 4206