Dydaktyka


Materiały pomocnicze do przedmiotów


Egzamin dyplomowy


Kursy i szkolenia


Konsultacje pracowników


Informacje dla studentów

 

Dnia 17 września br. (wtorek) o godz. 10.00 w s.216 WM odbędzie się egzamin poprawkowy z “Podstaw projektowania inżynierskiego” u prof. Józefa Jonaka, dla studentów II roku ZiIP