Dyplomant KPKM laureatem konkursu „Student wynalazca"

Pan mgr inż. Krzysztof Skiba, absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej został laureatem konkursu organizowanego przez Politechnikę Świętokrzyską pt. „Student wynalazca”.  Zgłoszono 84 prace z 18 uczelni oraz instytutów badawczych. Przyznano 5 nagród głównych, wśród nich pracę pana Krzysztofa Skiby pt. „Zespół wirników turbiny wiatrowej”. Praca powstała w Politechnice Lubelskiej, a jej promotorem był dr inż. Leszek Kuśmierz.  Wirtualny model siłowni wiatrowej został zgłoszony do Urzędu Patentowego. Opracowany wynalazek może być wykorzystany na terenie całej Polski jako urządzenie wspomagające proces zasilania energii gospodarstw domowych.