Studenckie Koło Naukowe

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE PODSTAW INŻYNIERII PRODUKCJI

 

Opiekun Koła: dr inż. Mariusz Kłonica
 
Adres do korespondencji:
Koło Naukowe Podstaw Inżynierii Produkcji
Wydział Mechaniczny
Politechnika Lubelska
ul. Nadbystrzycka 36, 20-618 Lublin p.328
tel. 081-538-42-31, 
e-mail: m.klonica@pollub.pl; 

 

Działalność Koła Naukowego Podstaw Inżynierii Produkcji
Studenckie Koło Naukowe Podstaw Inżynierii Produkcji (KN PIP) jest jednym z najdłużej działających kół naukowych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lublskiej
Początki działalności Koło Naukowe Podstaw Inżynierii Produkcji sięgają roku 1970. Od momentu założenia jest ono ściśle związane z działalnością Katedry Podstaw Inżynierii Produkcji. Wraz z przeobrażeniami jakie zachodziły w Katedrze Podstaw Inżynierii Produkcji struktura organizacyjna Koła jak i również sama nazwa ulegały zmianom. Studenckie Koło Naukowe Podstaw Inżynierii Produkcji występowało wcześniej pod nazwą Koła Naukowego Obróbki Skrawaniem a ostatnio Koła Naukowego Obróbki Ubytkowej.