mgr inż. Izabela Miturska

Stanowisko: asystent

Pokój: 301

tel.: -

e-mail: i.miturska@pollub.pl


Praca naukowa

Wykaz publikacji: baza danych

ORCID: 0000-0003-4140-4768

Researcher ID: E-2014-2017


Konsultacje (w semestrze letnim 2019/2020):

wtorek, godz. 800-1000
niedziela, godz. 1200-1300 (2,4,6,8 zjazd)

Zgodnie z zarządzeniem Nr R-19/2020 Rektora PL, konsultacje odbywają się wyłącznie drogą elektroniczną (emailową).


Informacje dla studentów

Szanowni Państwo,

W związku z zaistniałą sytuacją i odwołaniem zajęć dydaktycznych do 29 marca 2020r. zgodnie z Zarządzeniami Rektora Politechniki Lubelskiej nr R-19/2020 z dnia 11 marca 2020r. oraz R-26/2020 z dnia 16 marca 2020r., a także dostosowując się do wytycznych związanych ze zdalnym realizowaniem zajęć dydaktycznych na Wydziale Mechanicznym PL informuję, że zajęcia z „Technologii i organizacji procesów montażu” oraz z „Technologii Montażu” będą odbywać się zdalnie.

Materiały oraz informacje dotyczące naszej współpracy będę na bieżąco wysyłać do Państwa na adresy mailowe, które od Państwa otrzymałam.

Wiadomości możecie zwykle spodziewać się w tych dniach tygodnia, w których planowo powinny odbywać się zajęcia.

Konsultacje przewidziane są:

dla studentów studiów stacjonarnych: wtorek, godz. 8-10,
dodatkowo dla studentów studiów niestacjonarnych: niedziela 12-13.

Konsultacje będą odbywać się drogą elektroniczną (mailowo na adres: i.miturska@pollub.pl)

W razie jakichkolwiek pytań czy problemów, proszę o kontakt.

 

Z szacunkiem,
mgr inż. Izabela Miturska