mgr inż. Ewelina Kosicka

Stanowisko: asystent

Pokój: 303

tel.: 81 538 42 40

e-mail: e.kosicka@pollub.pl


Praca naukowa

Wykaz publikacji: baza danych

ORCID: 0000-0001-5143-5184

Researcher ID: B-7684-2017

Profile autora: ResearchGateGoogle Scholar


Konsultacje (w semestrze letnim 2019/2020):

środa, godz. 1200 - 1400 

Zgodnie z zarządzeniem Nr R-19/2020 Rektora PL, konsultacje odbywają się wyłącznie drogą elektroniczną (emailową).


Pliki dla studentów

Inżynieria biomedyczna I r. II sem. / Metrologia wielkości nieelektrycznych

Robotyzacja procesów wytwórczych I r. II sem. / Metrologia wielkości geometrycznych

 


Informacje dla studentów

                                                                                18.03.2020:                                                                               

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA, ROBOTYZACJA PROCESÓW WYTWÓRCZYCH

Szanowni Państwo,

W związku z czasowym odwołaniem prowadzenia zajęć dydaktycznych w Politechnice Lubelskiej zgodnie z Zarządzenie Nr R-19/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 11 marca 2020 r. oraz zgodnie z Zarządzeniem Nr R-26/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie zdalnego prowadzenia zajęć w Politechnice Lubelskiej, informuję, iż zaplanowane zajęcia i konsultacje będą się odbywały w dotychczas ustalonym terminie, jednakże drogą mailową (e.kosicka@pollub.pl), a także z wykorzystaniem Skype.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z przesłaną do Państwa prośbą, czekam na wiadomości o utworzonych zespołach  w ramach zajęć laboratoryjnych z przedmiotu Metrologia wielkości nieelektrycznych (IB). 

Wszelkie istotne materiały będą wysyłane na adres kontaktowy poszczególnych zespołów, z których to otrzymałam informację o składzie osobowym danego zespołu.

Czekam na kontakt ze strony przedstawicieli kierunku RPW.

W przypadku konieczności przekazania kluczowych wiadomości dotyczących organizacji naszej zdalnej współpracy, będę kierowała do Państwa maile, a dodatkowo wstawię je na niniejszą stronę.

 

Z wyrazami szacunku
Ewelina Kosicka

 

                                                                                19.03.2020:                                                                               

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA

Szanowni Państwo,

W dniu wczorajszym przesłałam do Państwa grup laboratoryjnych, utworzonych na kierunku Inżynieria biomedyczna, wiadomość dotyczącą sposobu ogranizacji naszej współpracy w ramach przedmiotu Metrologia wielkości nieelektycznych.
Dodatkowo, na adresy przedstawicieli poszczególnych zespołów utworzonych w ramach danej grupy laboratoryjnej, przesłałam opracowane materiały, które posłużą do realizacji kształcenia zdalnego w ramach ćwiczenia 1.
Otrzymane przez Państwo materiały zamieściłam równocześnie w części Pliki dla studentów. 

Przypominam o wyznaczonych dla poszczególnych grup terminach przesyłania protokołów. 

Zachęcam do zdalnych form kontaktu (e.kosicka@pollub.pl lub Skype) w przypadku wystąpienia jakichkolwiek pytań. 

Z wyrazami szacunku
Ewelina Kosicka

 

                                                                                21.03.2020:                                                                               

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA, ROBOTYZACJA PROCESÓW WYTWÓRCZYCH

Drodzy Studenci,

Cieszę się ze sprawnego nawiązania z Państwem kontaktu mailowego, dzięki któremu mogłam przekazać najważniejsze informacje związane z naszą zdalną współpracą. Każdy zespół- oprócz instrukcji i protokołów- otrzymał zestaw danych, który pozwoli na realizację wskazanego ćwiczenia. W części Pliki dla studentów pojawiły się odnośniki do stron, na których będę zamieszczała materiały- przypisałam im informacje o terminie odrabianych zajęć oraz o terminie nadsyłania wypełnionych protokołów.

Mając nadzieję, iż przygotowane do tej formy zajęć materiały, w sposób przejrzysty wspomogą zdalny proces kształcenia, życzę owocnej pracy i równocześnie przypominam o zapewnionym wsparciu drogą mailową bądź poprzez Skype.

Z wyrazami szacunku
Ewelina Kosicka

                                                                                31.03.2020:                                                                               

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA, ROBOTYZACJA PROCESÓW WYTWÓRCZYCH

Szanowni Państwo,

Zgodnie z Zarządzeniem Nr R-14/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 29 kwietnia 2019 r.
w sprawie organizacji roku akademickiego 2018/2019
, aktualnie trwający tydzień jest ostatnim tygodniem zajęć dydaktycznych przed Świętami Wielkanocnymi.  W związku z tym faktem, jeśli proces kształcenia zdalnego będzie nadal utrzymywany po przerwie świątecznej, otrzymane ode mnie protokoły (RPW- 31 marca br.; IB GL04- 1 kwietnia br.; IB GL03- 3 kwietnia br.) należy wypełnić i przesłać zgodnie z obowiązującym schematem  (tytuł wiadomości: kierunek_GL0x_Nazwisko1_Nazwisko2_Nazwisko3
nazwa załącznika: kierunek_GL0x_Nazwisko1_Nazwisko2_Nazwisko3.pdf)
do dnia kolejnych naszych zajęć wynikających z przewidzianego harmonogramu. W przypadku powrotu na uczelnię, wszystkie wypełnione protokoły należy oddać na pierwszych zajęciach odbywających się w tradycyjnej formie.
Szczegółowe informacje jak zwykle kieruję do reprezentantów poszczególnych zespołów, zaś materiały (obowiązujące w normalnym trybie zajęć oraz przygotowane na potrzeby zajęć zdalnych) umieszczam na bieżąco na wskazanych wcześniej podstronach, do których linki znajdziecie Państwo powyżej (Pliki dla studentów).

Pozdrawiam
Ewelina Kosicka