dr inż. Magdalena Zawada-Michałowska

Stanowisko: asystent

Pokój: 301

tel.: -

e-mail: m.michalowska@pollub.pl

 


Praca naukowa

Wykaz publikacji: baza danych

ORCID: 0000-0003-3330-6340

Researcher ID: D-5558-2017

Profile autora: ResearchGate


Konsultacje (w semestrze letnim 2019/2020):

 czwartek, godz. 1200-1400

Zgodnie z zarządzeniem Nr R-19/2020 Rektora PL, konsultacje odbywają się wyłącznie drogą elektroniczną (emailową).


Pliki dla studentów

Inżynieria biomedyczna I r. II sem. / Metrologia wielkości nieelektrycznych

Zestawy danych zostały przesłane bezpośrednio do poszczególnych zespołów.

1. Instrukcja do wykonania ćwiczenia ( instrukcja_cw1.pdf )
2. Protokół ( IB_cw1_protokol.pdf )
3. Pliki z tabelami i grafikami wymienionymi w instrukcji ( dodatki.zip ).

 


Informacje dla studentów

                                                                                18.03.2020:                                                                               

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA

Szanowni Państwo,

W związku z zaistniałą sytuacją i odwołaniem zajęć dydaktycznych do 29 marca 2020r. zgodnie z Zarządzeniami nr R-19/2020 oraz R-26/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej odpowiednio z 11 marca 2020r. oraz 16 marca 2020r., a także dostosowując się do wytycznych związanych ze zdalnym realizowaniem zajęć dydaktycznych na Wydziale Mechanicznym PL informuję, że zajęcia z "Metrologii wielkości nieelektrycznych" będą odbywać się zdalnie.

Materiały oraz informacje dotyczące naszej współpracy będą aktualizowane i dostępne na tej stronie internetowej.

Dodatkowo będę kontaktować się mailowo z osobami, które zostały wyznaczone przez Państwa do kontaktu.

W pierwszej kolejności zajęcia zdalne rozpoczynamy od ćwiczenia 1: "Wykorzystanie użytkowych wzorców długości w pomiarach" (za zajęcia z 23 marca 2020r.). Ćwiczenie wykonujemy w utworzonych podgrupach (3-osobowych) zgodnie z listą, którą otrzymałam od Państwa na zajęciach 9 marca 2020r. W obecnej sytuacji WSZYSCY wykonują to samo ćwiczenie (nie uwzględniamy zasad rotacji - tak jak ustalaliśmy na pierwszych zajęciach). Termin przesłania uzupełnionych protokołów ustalam na środę (25 marca 2020r.).

Konsultacje przewidziane w czwartki, godz. 12-14 będą odbywać się drogą elektroniczną (mailową: m.michalowska@pollub.pl lub korzystając z programu Skype: m_michalowska17@wp.pl).

W razie pytań/ wątpliwości/ problemów, proszę o kontakt.

Z szacunkiem,
mgr inż. Magdalena Michałowska

 

INŻYNIERIA PRODUKCJI

Szanowni Państwo,

Pierwszy krok pracy zdalnej za nami. Większość zaproponowanych konstrukcji spawanych została zaakceptowana. Idąc dalej i dostosowując się do wytycznych związanych ze zdalnym realizowaniem zajęć dydaktycznych na Wydziale Mechanicznym PL następnym Państwa zadaniem jest rozpoczęcie pracy w programie Solid Edge. Należy przygotować modele poszczególnych elementów składowych i finalne złożenie konstrukcji.

Materiały oraz informacje dotyczące naszej współpracy będą aktualizowane i dostępne na tej stronie internetowej.

Ze względu na indywidualny charakter projektu, zdecydowałam, że najlepszą formą komunikacji będzie możliwość rozmowy za pomocą komunikatora Skype (login: m_michalowska17@wp.pl).

Jeżeli chodzi o możliwość uzyskania dostępu do programu Solid Edge, w obecnej sytuacji, możliwe jest jedynie skorzystanie z opcji pobrania ze strony producenta (tak jak tłumaczyłam Państwu na pierwszych zajęciach).

Dodatkowo, aby wprowadzić porządek w otrzymywanych od Państwa wiadomościach, proszę tytułować maile następująco:

IP_GLnr_Nazwisko (np. IP_GL01_Kowalski)

Termin przesłania złożenia konstrukcji (wraz z elementami składowymi) w programie Solid Edge ustalam na piątek (27 marca 2020r.).

Konsultacje przewidziane w czwartki, godz. 12-14 będą odbywać się drogą elektroniczną (mailową lub korzystając z programu Skype).

W razie pytań/ wątpliwości/ problemów, proszę o kontakt.

Z szacunkiem,
mgr inż. Magdalena Michałowska

 

                                                                                30.03.2020:                                                                               

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA

Szanowni Państwo,

Obecnie czekamy na decyzję, czy zajęcia po świętach będą się odbywać normalnie. Jeśli nie, 27 kwietnia 2020r. (termin naszego kolejnego laboratorium) prześlę Państwu do wykonania kolejne ćwiczenie.

W razie pytań/ wątpliwości/ problemów, proszę o kontakt.

Z szacunkiem,
mgr inż. Magdalena Michałowska

 

INŻYNIERIA PRODUKCJI

Szanowni Państwo,

Drugi etap pracy zdalnej za nami. Większość z Państwa wykonała modele poszczególnych elementów składowych i finalne złożenie konstrukcji. Następne zadanie obejmuje wykonanie rysunków wykonawczych elementów składowych oraz rysunku złożeniowego. Osoby z zaległościami, proszę o ich nadrobienie i systematyczną pracę. 

Zachęcam do kontaktu i konsultacji online za pomocą komunikatora Skype.

Przypominam również o odpowiednim tytułowaniu wiadomości e-mail:

IP_GLnr_Nazwisko (np. IP_GL01_Kowalski)

Termin przesłania rysunków wykonawczych (w programie Solid Edge) ustalam na piątek - 24 kwietnia 2020r. (oczywiście przy przedłużeniu pracy zdalnej). Jeśli jednak wrócimy do normalnego trybu to odpowiednio zgodnie z rozkładem zajęć (22 kwietnia i 29 kwietnia).

W razie pytań/ wątpliwości/ problemów, proszę o kontakt.

Z szacunkiem,
mgr inż. Magdalena Michałowska