Zakres Tematyczny

Oryginalne prace naukowo-badawcze zgłaszane na VIII MSN powinny dotyczyć następujących zagadnień:

- wykorzystanie nowoczesnych technik komputerowych do wspomagania prac inżynierskich, głównie w zakresie projektowania części maszyn,

- postęp w technologiach wytwarzania części maszyn metodami obróbki ubytkowej i przyrostowej, obróbki plastycznej i przetwórstwa tworzyw polimerowych,

- nowoczesne materiały konstrukcyjne,

- symulacja komputerowa, modelowanie i analiza numeryczna procesów i zjawisk fizycznych,

- zastosowanie i rozwój nowoczesnych przyrządów, maszyn i systemów metrologicznych,

- systemy informatyczne w zarządzaniu inżynierią produkcji,

- inżynieria powierzchni,

- inżynieria i ochrona środowiska