Ważne Daty

- do 12 kwietnia 2019 - termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa w VIII Międzynarodowym Sympozjum Naukowym,

- do 17 kwietnia 2019 - kwalifikacja referatów i rozesłanie potwierdzeń ich akceptacji,

- do 17 kwietnia 2019 - wykonanie opłaty za udział w VIII Międzynarodowym Sympozjum Naukowym,

- do 15 maja 2019 – nadesłanie pełnych tekstów referatów,

- do 22 maja 2019 - przesłanie szczegółowego programu VIII MSN,

- 29 maja 2019 - rejestracja uczestników, otwarcie Sympozjum, obrady plenarne, uroczysta kolacja,

- 30 maja 2019 - obrady w sesjach, sesja plakatowa, atrakcje turystyczne, kolacja grillowa,

- 31 maja 2019 - obrady w sesjach, zakończenie i podsumowanie VIII Sympozjum.