Rejestracja

Uczestnicy Sympozjum wstępnie deklarują (podczas rejestracji) chęć publikacji w wybranym, spośród proponowanych przez Organizatorów Sympozjum, czasopiśmie.

Autorzy zobowiązani są do przygotowania artykułów zgodnie z wymogami redakcyjnymi wybranego przez siebie czasopisma

Po przesłaniu pełnej treści artykułu, na adres email Sympozjum: sympozjum_msn@pollub.pl do dnia 15 maja 2019, zostanie przeprowadzona pierwsza recenzja (przez Komitet Naukowy Sympozjum).

Po pozytywnej recenzji autorzy zostaną poproszeni o przesłanie artykułu do wskazanej Redakcji Czasopisma.

 
Udział w  VIII Międzynarodowym Sympozjum Naukowym „POSTĘP W TECHNIKACH WYTWARZANIA I KONSTRUKCJI MASZYN” 2019 wymaga rejestracji uczestnictwa poprzez poniższy formularz
 
link do formularza (registration form)