Opłata Konferencyjna

Koszt udziału w SYMPOZJUM wynosi 1350 PLN brutto i obejmuje:

-koszty publikacji jednego referatu,

-noclegi oraz pełne wyżywienie,

- uroczystą kolację,

- materiały konferencyjne i atrakcje turystyczne.

Koszt publikacji kolejnego referatu, przy zgłoszonym udziale w SYMPOZJUM, wynosi 600 PLN brutto. Wymagany jest udział przynajmniej jednego z autorów. Organizatorzy nie przewidują możliwości publikacji artykułu bez udziału w SYMPOZJUM.

Opłatę należy uiścić do dnia 15 kwietnia 2019 r. na konto KOŁA NAUKOWEGO PODSTAW INŻYNIERII PRODUKCJI: POLITECHNIKA LUBELSKA, Bank PKO S.A. O/LUBLIN,

78 1240 5497 1111 0000 5006 2364, z dopiskiem: SYMPOZJUM - KNPIP.

Artykuły naukowe zawierające wyniki prac naukowo-badawczych związane z tematyką SYMPOZJUM po otrzymaniu pozytywnych recenzji zostaną opublikowane. Istnieje możliwość publikacji w czasopismach naukowych (artykuły wyłącznie po angielsku) oraz publikacji jako rozdział w monografii (artykuły po polsku bądź po angielsku).