Komitet Naukowy

VIII Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „POSTĘP W TECHNIKACH WYTWARZANIA I KONSTRUKCJI MASZYN” 2019

Komitet Naukowy 

 

Przewodniczący Komitetu:

Prof. dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski – Politechnika Lubelska

 

Członkowie:

Ppłk dr inż. Radosław Bielawski - Akademia Sztuki Wojennej

Prof. dr hab. inż. Grzegorz Budzik – Politechnika Rzeszowska

Dr hab. inż. Janusz Cieloszyk - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Prof. dr inż. Nadieżda Czuboniowa - Uniwersytet w Żylinie

Dr hab. inż. Hubert Dębski, prof. PL - Politechnika Lubelska

Dr hab. inż. Paweł Droździel, prof. PL - Politechnika Lubelska

Dr hab. inż. Dariusz Fydrych, prof. PG - Politechnika Gdańska

Prof. dr hab. inż. Józef Gawlik – Politechnika Krakowska

Płk nawig. dr hab. Bogdan Grenda - Akademia Sztuki Wojennej

Prof. inż. Frantisek Greskovic - Uniwersytet Techniczny w Koszycach

Prof. dr hab. inż. Józef Jonak - Politechnika Lubelska

Dr inż. Jerzy Józwik - Politechnika Lubelska

Kmdr rez. dr hab. inż. Wojciech Jurczak – Akademia Marynarki Wojennej

Dr hab. inż. Tomasz Klepka, prof. PL - Politechnika Lubelska

Doc. inż. Jan Kral - Uniwersytet Techniczny w Koszycach

Dr hab. inż. Aneta Krzyżak - Lotnicza Akademia Wojskowa

Prof. dr inż. Ivan Kuric - Uniwersytet w Żylinie

Prof. dr hab. inż. Jerzy Lipski - Politechnika Lubelska

Dr hab. inż. Jerzy Łabanowski, prof. PG - Politechnika Gdańska

Dr hab. Jacek Nowaczyk – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dr hab. Ewa Olewnik-Kruszkowska - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater - Politechnika Lubelska

Prof. dr hab. inż. Jan Pilarczyk - Instytut Spawalnictwa

Dr hab. inż. Anna Rudawska, prof. PL -  Politechnika Lubelska

Dr hab. inż. Sylwester Samborski, prof. PL -  Politechnika Lubelska

Dr hab. inż. Emil Sasimowski, prof. PL - Politechnika Lubelska

Prof. dr hab. inż. Jarosław Sęp – Politechnika Rzeszowska

Prof. dr hab. inż. Janusz Sikora - Politechnika Lubelska

Prof. dr hab. inż. Emil Spisak - Uniwersytet Techniczny w Koszycach

Prof. dr inż. Oleh Suberlak - Politechnika Lwowska we Lwowie

Prof. dr hab. Barbara Surowska - Politechnika Lubelska

Prof. dr hab. inż. Antoni Świć - Politechnika Lubelska

Prof. dr hab. inż. Michał Wieczorowski – Politechnika Poznańska

Dr hab. inż. Kazimierz Zaleski, prof. PL - Politechnika Lubelska