VIII Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „POSTĘP W TECHNIKACH WYTWARZANIA I KONSTRUKCJI MASZYN” 2019

POD PATRONATEM

J.M. REKTORA POLITECHNIKI LUBELSKIEJ

DZIEKANA WYDZIAŁU MECHANICZNEGO POLITECHNIKI LUBELSKIEJ

SEKCJI TECHNOLOGII KOMITETU BUDOWY MASZYN PAN

PREZESA SIMP o/LUBLIN

PREZESA TOWARZYSTWA NAUKOWO-TECHNICZNEGO OBRABIAREK I NARZĘDZI SIMP

 

MIEJSCE SYMPOZJUM

Ośrodek wypoczynkowy „W Krainie Alicji Wellness & Spa” ul. Kolejowa 37, 24-150 Nałęczów

http://www.wkrainiealicji.pl/

29-31 maja 2019 r.

NAŁĘCZÓW

POLSKA

 

ORGANIZATOR

Koło Naukowe Podstaw Inżynierii Produkcji

przy współpracy Koła Naukowego Procesów Polimerowych

 

ADRES DO KORESPONDENCJI

Koło Naukowe Podstaw Inżynierii Produkcji

Katedra Podstaw Inżynierii Produkcji, p. 328

Wydział Mechaniczny

Politechnika Lubelska

ul. Nadbystrzycka 36, 20-618 Lublin

 

STRONA INTERNETOWA

www.msn.pollub.pl

TELEFON

+ 48 81 538-42-31

ADRES E-MAIL

sympozjum_msn@pollub.pl