Konferencje

Pracownicy Katedry Podstaw Inżynierii Produkcji organizują następujące cykliczne konferencje:

1 Wyzwania Eksploatacji i Utrzymania Ruchu Systemów Technicznych 
2 Międzynarodowe symozjum naukowe: „Postęp w tech­ni­kach wytwa­rza­nia i kon­struk­cji maszyn”