Aktualności

Krajowe Forum Integracji Polskiej Metrologii

Wśród podstawowych zadań Polskiej Unii Metrologicznej należy wskazać wymianę myśli naukowej wyrażaną poprzez organizację seminariów, sympozjów, konferencji i kongresów. Początkiem takiej działalności PUM jest organizowane w Politechnice Lubelskiej w dn. 18 października 2021 r. Krajowe Forum Integracji Polskiej Metrologii. W spotkaniu udział wezmą przedstawiciele wszystkich polskich uczelni, instytutów naukowych PAN, Sieć Badawcza Łukasiewicz i wiele innych, znamienitych instytucji.
Gościem honorowym spotkania będzie Minister Edukacji i Nauki, dr hab. Przemysław Czarnek, prof. uczelni. Gospodarzem spotkania jest  JM Rektor Politechniki Lubelskiej, prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater. Zagadnienia poruszane podczas Forum będą dotyczyły integracji świata metrologicznego zarówno w wymiarze ludzkim, jak również aparaturowym. Zostanie przedstawiona koncepcja działalności Polskiej Unii Metrologicznej (PUM) oraz idea przeprowadzenia powszechnego spisu metrologicznego. Inicjatywa ta doceniana jest przez przedstawicieli wielu resortów w Polsce.
Dowodem na to będzie uczestnictwo w Forum Podsekretarz stanu, Pełnomocnika Rządu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw,  Pani Olgi Ewy Semeniuk. 
Wszystkie działania wspierane są ponadto przez Główny Urząd Miar (GUM), o czym świadczy obecność Prezesa GUM, prof. dr. hab. Jacka Semaniaka wraz z współpracownikami. Myśl przewodnia Forum będzie koncentrowała się wokół sformułowania "Quo vadis" Metrologio? Wykład na ten temat wygłosi akademicki przedstawiciel  świata nauki, prof. dr hab. inż. Michał Wieczorowski, Prorektor ds. rozwoju i współpracy z gospodarką Politechniki Poznańskiej.
Podczas Forum będzie istniała możliwość przystąpienia jednostek do Polskiej Unii Metrologicznej oraz podpisanie deklaracji woli współpracy i współdziałania na rzecz metrologii.
 
PROGRAM KRAJOWEGO FORUM INTEGRACJI POLSKIEJ METROLOGII
 
SESJA I
10:00-10:10
Powitanie gości,
JM Rektor Politechniki Lubelskiej,
prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater
10:10-10:20
Wystąpienie Ministra Edukacji i Nauki (MEiN),
dr hab. Przemysław Czarnek, prof. uczelni 
10:20-10:25     
Wystąpienie Podsekretarz stanu, Pełnomocnika Rządu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Olga Ewa Semeniuk
10:25-10:30
Wystąpienie Prezesa Głównego Urzędu Miar (GUM),
prof. dr hab. Jacek Semaniak
10:30-10:40
Podpisanie deklaracji przystąpienia
do Polskiej Unii Metrologicznej (PUM)
10:40-10:50
Konferencja prasowa
10:50-11:30
Przerwa kawowa
 
SESJA II
11:30-12:00
Koncepcja działalności Polskiej Unii Metrologicznej PUM,
Wiceprezes Głównego Urzędu Miar (GUM),
dr Andrzej Kurkiewicz
12:00-12:30
"Powszechny spis metrologiczny",
JM Rektor Politechniki Lubelskiej
prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater
12:30-13:00
Wykład pt. "Quo Vadis" Metrologio?
Prorektor ds. rozwoju i współpracy z gospodarką Politechniki Poznańskiej
prof. dr hab. inż. Michał Wieczorowski
13:00-14:00
Lunch
 

Biuro Polskiej Unii Metrologicznej w Politechnice Lubelskiej

W dniu 30 sierpnia 2021 roku Politechnika Lubelska zawarła porozumienie dotyczące powołania Polskiej Unii Metrologicznej z siedzibą w Lublinie, podpisane przez ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka oraz rektora Politechniki Lubelskiej prof. Zbigniewa Patera. Politechnice Lubelskiej powierzono realizację zadania celowego pod nazwą „Utworzenie i koordynowanie działalności Polskiej Unii Metrologicznej (PUM)”. Wydarzenie miało miejsce w Laboratorium Nowych Technologii i Maszyn Technologicznych Katedry Podstaw Inżynierii Produkcji. Dzięki powołaniu Polskiej Unii Metrologicznej, jak również z uwagi na to, że Politechnika Lubelska posiada szerokie zaplecze zarówno sprzętowe jak i kadrowe, to właśnie na jej terenie powstanie Biuro Polskiej Unii Metrologicznej. Biuro Polskiej Unii Metrologicznej zlokalizowane zostanie w Centrum Innowacji i Zawansowanych Technologii PL. Uczelnia na ten cel otrzyma 1 mln 357 tys. zł. Dzięki tym środkom oferta dla nauki i biznesu będzie niezwykle szeroka, gdyż powstanie Unii Metrologicznej pozwoli na integrację, inicjowanie oraz realizowanie wspólnych działań wielu ośrodków naukowych i instytucji w obszarze metrologii i technik pomiarowych.

Osobą odpowiedzialną za realizację Porozumienia ze strony Politechniki Lubelskiej jest kierownik Katedry Podstaw Inżynierii Produkcji – dr hab. inż. Jerzy Józwik, prof. uczelni.

Więcej szczegółów o wydarzeniu oraz fotorelacje dostępne są na stronach:

                              


Porozumienie o współpracy Politechniki Lubelskiej z Głównym Urzędem Miar 

W dniu 30 sierpnia 2021 roku pomiędzy Politechniką Lubelską i Głównym Urzędem Miar zawarto porozumienie o współpracy w zakresie wsparcia innowacji i postępu technologicznego, szczególnie związanego z metrologią, które zostało podpisane przez prezesa Głównego Urzędu Miar prof. Jacka Semaniaka oraz rektora Politechniki Lubelskiej prof. Zbigniewa Patera. Podpisanie porozumienia w obecności mediów nastąpiło w Laboratorium Nowych Technologii i Maszyn Technologicznych Katedry Podstaw Inżynierii Produkcji. W Laboratoriach Katedry metrologia jest „uprawiana” każdego dnia, zarówno ta naukowa jak również i metrologia przemysłowa (metrologia stosowana). Dotyczy to zarówno pomiarów wielkości geometrycznych (pomiary długości i kąta, odchyłek kształtu, wymiaru i położenia, a także struktury geometrycznej powierzchni: chropowatości, falistości, stereometrii i morfologii powierzchni) oraz pomiarów wielkości elektrycznych do oceny wielkości nieelektrycznych (np.  termometria i termografia w podczerwieni, pomiary tensometryczne)  czy też pomiarów wizyjnych do oceny i analizy procesów szybkozmiennych jak również wszelkiego rodzaju badań i pomiarów diagnostycznych z wykorzystaniem interferometrii laserowej, kinematycznego pręta teleskopowego i wielu innych. W laboratorium znajduje się szereg zaawansowanych technologicznie maszyn i urządzeń wyposażonych w wewnątrz–obrabiarkowe systemy pomiarowe, liniały optyczne, liniały magnetyczne, elektrostykowe, optyczne i tensometryczne sondy pomiarowe (przedmiotowe i narzędziowe). Laboratorium dysponuje także laserowymi systemami skanującymi firmy GOM, pozwalającymi na kompleksowe wyznaczanie map odchyłek wymiaru, kształtu i położenia, pozwalających również na urzeczywistnianie procesów inżynierii odwrotnej. W dyspozycji Laboratorium znajduje się Współrzędnościowa maszyna pomiarowa, ramię pomiarowe oraz szereg innych urządzeń pomiarowych. Porozumienie o współpracy Politechniki Lubelskiej z Głównym Urzędem Miar jest ważnym krokiem w rozwoju metrologii. Współpraca ta ma na celu wsparcie innowacji i postępu technologicznego nie tylko w obrębie Uczelni, ale również całego kraju. Współpraca przyczyni się do inicjacji i realizowania wspólnych badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych, szczególnie w obszarze metrologii, praktycznego wykorzystania wiedzy i technologii z obszaru metrologii naukowej i stosowanej, wzajemnej pomocy przy realizacji prac dyplomowych, doktorskich i habilitacyjnych, jak również wzajemnych konsultacji i doradztwa naukowo-technicznego. Dzięki współpracy Politechniki Lubelskiej z Głównym Urzędem Miar możliwy będzie także transfer wiedzy poprzez współorganizację szkoleń, kursów i konferencji naukowych oraz organizacja staży i praktyk zawodowych studentów Politechniki w GUM.

Osobą odpowiedzialną za realizację Porozumienia ze strony Politechniki Lubelskiej jest kierownik Katedry Podstaw Inżynierii Produkcji – dr hab. inż. Jerzy Józwik, prof. uczelni.


Katedra Podstaw Inżynierii Produkcji realizuje projekt pt. "SZKOŁA LETNIA PROGRAMOWANIA MASZYN CNC: CNC-PROG"


Dwie hybrydowe Konferencje: XIV SZKOŁA OBRÓBKI SKRAWANIEM i XLIII NAUKOWA SZKOŁA OBRÓBKI ŚCIERNEJ