Katedra Podstaw Inżynierii Produkcji

 
 
Zadania naukowe:
Badanie właściwości fizycznych warstwy wierzchniej i dokładności geometrycznej powierzchni części maszyn uzyskiwanych w wyniku doskonalenia maszyn, urządzeń i procesów technologicznych.
 
Główne kierunki badań:
Technologiczne i konstrukcyjne podstawy oceny wytrzymałości adhezyjnych połączeń metali, monitorowanie procesów obróbki i stanu narzędzi obróbkowych, modelowanie procesów skrawania z zastosowaniem sieci neuronowych, analiza oraz modelowanie procesów technologicznych z zastosowaniem sztucznej inteligencji, badanie i ocena związków korelacyjnych pomiędzy swobodną energią powierzchniowa i wytrzymałością połączeń adhezyjnych, modelowanie zjawisk cieplnych zachodzących w procesie skrawania oraz ich wpływu na dokładność wymiarowo-kształtową przedmiotów po obróbce, technologia umacniania warstwy wierzchniej metali.
 
Kształcenie:
Kształcenie w zakresie dwóch specjalności: Technologia maszyn oraz Metrologia i komputerowe systemy pomiarowe na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn. Prowadzimy zajęcia na kierunku Inżynieria Materiałowa oraz na kierunku międzywydziałowym Zarządzanie i Inżynieria Produkcji studia I i II stopnia oraz kształcimy w zakresie specjalności Inżynieria produkcji w przemyśle maszynowym na drugim stopniu studiów na tym kierunku.
 
Współpraca:
Współpraca z wieloma wydziałami mechanicznymi krajowych politechnik, placówkami PAN oraz towarzystwami naukowymi. Indywidualnie pracownicy współpracują z uczelniami w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Japonii, Rosji, Ukrainy, Białorusi.