Usługi

Katedra Obróbki Plastycznej Metali prowadzi działalność usługową w zakresie naukowo-badawczym, obliczeniowym, technologicznym itp.

Katedra KOPM oferuje współprace z przemysłem w następującym zakresie:

  • Projektowanie i wdrażanie technologii obróbki plastycznej metali, w szczególności walcowania poprzeczno-klinowego (WPK), walcowania klinowo-rolkowego (WKR), walcowania śrubowo-klinowego (WŚK), kucia matrycowego, przepychania obrotowego, obciskania obrotowego i prasowania obwiedniowego. Oferta obejmuje także projektowanie odpowiednich urządzeń produkcyjnych jeśli przyszły wytwórca ich nie posiada.
  • Projektowanie, wdrażanie oraz rozwój technologii opartych na WPK, WKR i WŚK, miedzy innymi: walcowanie wyrobów drążonych, walcowanie wyrobów o przekroju poprzecznym nieokrągłym, walcowanie wkrętów kolejowych na gotowo, walcowanie kulek i kul (np. łożyskowych lub do młynów) metodą WPK i WŚK.
  • Rozwój technologii kucia swobodnego i matrycowego (w matrycach otwartych i zamkniętych) z uwzględnieniem specyfiki kształtowania materiałów.
  • Projektowanie procesów Kształtowanie odkuwek matrycowych o złożonym kształcie. Opracowanie technologii obejmuje zarówno kucie na konwencjonalnych maszynach kuźniczych (prasy korbowe, prasy hydrauliczne, prasy śrubowe, kuźniarki itd.) jak i również z wykorzystaniem maszyn specjalizowanych – np. kucie na prasie trójsuwakowej.
  • Podwyższenie trwałości narzędzi stosowanych w konwencjonalnych i niekonwencjonalnych metodach obróbki plastycznej.
  • Opracowanie nowych, specjalistycznych technologii kształtowania metali, łącznie z projektowaniem maszyn, przyrządów i narzędzi.
  • Wykonywanie wielowariantowych symulacji numerycznych z wykorzystaniem metody elementów skończonych (MES) oraz metody objętości skończonej (MOS). Możemy również opracować własne oprogramowanie komputerowe, które będzie implementowało inżynierskie metody obliczeniowe wspomagające procesy projektowania procesów obróbki plastycznej metali.

Pracownicy Katedry KOPM posiadają również doświadczenie przemysłowe. Wielu z nas swoją karierę rozpoczynało od pracy zawodowej jako konstruktorzy i technology. Ponadto, nasze Laboratorium Innowacyjnych Maszyn i Technologii Obróbki Plastycznej Metali, oprócz standardowego wyposażenia, posiada unikatowy park maszynowy własnej konstrukcji.

   Czytaj więcej o naszym parku maszynowym i zapleczu technicznym

   Czytaj więcej nt. procesów kucia matrycowego odkuwek

   Czytaj więcej nt. obciskania obrotowego wyrobów drążonych

   Czytaj więcej nt. prasowania obwiedniowego (tzw. matrycą wahającą)

   Czytaj więcej nt. walcowania poprzeczno-klinowego