Studenckie Koło Naukowe

Działalność KN KOMPLAST

Studenci zrzeszeni w Kole Nukowym KOMPLAST rozwijają swoje zainteresowania w różnych dziedzinach, m.in.:

  • zastosowania programów CAD w komputerowym modelowaniu procesów,
  • wykorzystania Metody Elementów Skończonych do symulacji i analizy procesów plastycznego kształtowania,
  • śledzenie nowych rozwiązań i technologii stosowanych w przemyśle światowym.

Do dyspozycji studentów pozostaje pracownia komputerowa wyposażona w oprogramowanie CAD (Solid Edge ST 12) oraz MES (DEFORM – 2D/3D i Simufact Forming v 12.0).

Opiekun KN KOMPLAST: dr inż. Tomasz Bulzak

   Statut Naukowego Koła KOMPLAST

Zarząd KN KOMPLAST

Aktualności

Spotkania członków Koła Naukowego KOMPLAST odbywają się w czwartki o godz. 1600  w sali 505 Wydziału Mechanicznego.

Sprawozdania z działalności

   Wycieczka członków KNK do Zakład Obróbki Plastycznej Sp. z o.o. w Świdniku

   Wycieczka członków KNK do PZL-ŚWIDNIK S.A.

   Wycieczka członków KNK do Muzeum Przyrody i Techniki

   Galeria