Projekt POIG 089

UDA-POIG.01.03.02-06-089/11-00 pt.:
„Ochrona patentowa sposobu przepychania obrotowego z regulowanym rozstawem osi stopniowanych odkuwek osiowosymetrycznych w EPO”

Proces przepychania obrotowego polega na kształtowaniu wyrobów pełnych lub drążonych pomiędzy trzema obracającymi się narzędziami rolkowymi, do przestrzeni pomiędzy którymi wsad wprowadzany jest za pomocą popychacza wykonującego ruch posuwisto – zwrotny.  Zgłoszonym do opatentowania rozwiązaniem jest sposób realizacji tej metody za pomocą opisanego rozwiązania, w którym  klatka robocza (pokazana na rysunku) zbudowana jest z dwóch płyt: przedniej (2) oraz tylnej (3), które umieszczone są w płycie dolnej (1).
W płytach przedniej i tylnej wykonane są trzy gniazda, w których osadzone są trzy jednakowe pary tulei łożyskowych (4), spełniające rolę opraw łożyskowych, w których łożyskowane są trzy jednakowe tuleje mimośrodowe. Na obwodzie tulei mimośrodowych nacięte jest uzębienie zewnętrzne proste, natomiast wewnątrz tulei mimośrodowych osadzone są zestawy łożysk stożkowych, w których łożyskowane są wały robocze (6). Dodatkowo tuleje mimośrodowe z naciętym uzębieniem zewnętrznym, sprzężone są ze sobą za pomocą wieńca zębatego z uzębieniem wewnętrznym prostym, który osadzony jest pomiędzy trzema jednakowymi, obrotowymi rolkami ustalającymi (5).

Rys