Projekt - Lider VIII

LIDER/10/0058/L-8/16/NCBR/2017 pt.:
„Opracowanie i wdrożenie nowej niskoodpadowej technologii kształtowania plastycznego stopów metali lekkich trudnoodkształcalnych z przeznaczeniem dla przemysłu lotniczego i motoryzacyjnego”

  Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie nowej niskoodpadowej technologii kształtowania plastycznego stopów metali lekkich trudnoodkształcalnych z przedkuwek kształtowych odlewanych z przeznaczeniem dla przemysłu lotniczego i motoryzacyjnego. Uzasadnieniem podjęcia tematu jest światowa tendencja wzrostu zapotrzebowania na innowacyjne technologie produkcyjne przyjazne dla środowiska naturalnego (zmniejszające ilość odpadów, energochłonność i pracochłonność procesu, a zwiększających wydajność produkcyjną).

  Obecnie światowe trendy w zakresie stosowania nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych wskazują stopy lekkie jako materiały perspektywiczne. Na uwagę zasługują rozwijane technologie kształtowania plastycznego, które umożliwiają otrzymanie wyrobów o lepszych własnościach w porównaniu do uzyskanych metodą obróbki skrawaniem czy odlewania. Interesującym materiałem konstrukcyjnym dotąd w pełni nie zbadanym a stosowanym w przemyśle są trudnoodkształcalne odlewnicze stopy metali lekkich o wysokich własnościach wytrzymałościowych.

  Zakres projektu obejmuje badania doświadczalno-teoretyczne parametrów technologicznych procesu kucia wybranych odlewniczych stopów metali lekkich trudnoodkształcalnych pod względem ujednolicenia ich struktury. Kolejno zostanie zaprojektowana nowa technologia ich kucia z przedkuwek odlewanych w oparciu o symulacje numeryczne. Następnie dokonana zostanie weryfikacja doświadczalna w warunkach przemysłowych opracowanej technologii. Ocena ukształtowanych odkuwek w oparciu o nową technologię przeprowadzona będzie na podstawie badań jakościowych. Finalnym etapem prac w ramach projektu będzie wykonanie analizy techniczno-ekonomicznej i opracowania końcowego technologii.

  Nowa technologia kucia stopów metali lekkich trudnoodkształcalnych zostanie wdrożona w Zakładzie Obróbki Plastycznej Sp z o.o., który jest wiodącym producentem odkuwek ze stopów aluminium w Polsce oraz pierwszym i jedynym zakładem w kraju oferującym odkuwki z wybranych stopów magnezu.

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu LIDER VIII.
Wartość projektu: 1 200 000 PLN.