Projekty

Projekty współfinansowane przez Fundusze Europejskie

Obecnie w Katedrze realizowane są trzy projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 1, Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działania 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe. Celem projektów jest uzyskanie ochrony prawnej w państwach Unii Europejskiej innowacyjnych rozwiązań dotyczących kształtowania kul ze złomowanych szyn kolejowych.

   Projekt UDA-POIG.01.03.02-06-089/11-00

   Projekt UDA-POIG.01.03.02-06-094/11-00

   Projekt UDA-POIG.01.03.02-06-095/11-00

 

Projekty współfinansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Obecnie w Katedrze realizowany jest projekt typu B+R, o akronimie InKul, w ramach programu krajowego INNOTECH III Edycja. Program ten jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach projektu "Wsparcie realizacji innowacyjnych przedsięwzięć w ramach 3. konkursu Programu INNOTECH dla ścieżek programowych In-Tech oraz Hi-Tech", nr POIG.01.05.00-00-006/14-00 w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka (PO IG).

Informacje o tym projekcie znajdują się na osobnej stronie internetowej.

   Projekt "InKul"

 

Projekty współfinansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu LIDER

Obecnie w Katedrze realizowany jest jeden projekt w ramach programu LIDER VIII Edycja. Projekt pn. "Opracowanie i wdrożenie nowej niskoodpadowej technologii kształtowania plastycznego stopów metali lekkich trudnoodkształcalnych z przeznaczeniem dla przemysłu lotniczego i motoryzacyjnego" o numerze LIDER/10/0058/L-8/16/NCBR/2017 jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Wartość projektu wynosi 1 200 000 PLN.

Szczegółowe informacje o tym projekcie znajdują się na osobnej stronie internetowej:

   Projekt LIDER/10/0058/L-8/NCBR/2017

 

Projekty współfinansowane przez Narodowe Centrum Nauki

Obecnie w Katedrze realizowany jest projekt badawczy nr 2017/25/B/ST8/00294 pt. „Obciskanie obrotowe - nowa metoda wyznaczania odkształcalności metali i ich stopów” w ramach programu OPUS.

Informacje o tym projekcie znajdują się na osobnej stronie internetowej:

   Projekt badawczy nr 2017/25/B/ST8/00294