Przepychanie obrotowe

Przepychanie obrotowe polega polega na tym, że materiał jest kształtowany na gorąco za pośrednictwem trzech obracających się narzędzi rolkowych. Wsad wprowadzany jest do przestrzeni roboczej pomiędzy rolkami za pomocą popychacza wykonującego równocześnie ruch postępowy i obrotowy. W takcie kształtowania, przedmiot również wykonuje ruch obrotowy.

Prace naukowe nad tą technologią są prowadzenie pod kierunkiem dr hab. inż. Jarosława Bartnickiego.

Ważniejsze kierunki prowadzonych prac badawczych w Katedrze Komputerowego Modelowania i Technologii Obróbki Plastycznej, które związane są z tą technologią, dotyczą:

  • rozwój teorii i technologii przepychania obrotowego;
  • opracowanie nowych procesów technologicznych;
  • konstrukcja narzędzi i projektowanie maszyn dla przepychania obrotowego;

W ramach prowadzonych szeregu badań numerycznych zaprojektowano i wykonano prototypowy agregat do przepychania obrotowego nazwany PO-1. Dalsze badania, już teoretyczno-doświadczalne, umożliwiły uzyskanie szerszego spektrum informacji o procesie przepychania obrotowego, co zaowocowało wprowadzeniem modyfikacji do konstrukcji agregatu PO-1. Obecnie, prace naukowe są realizowane z wykorzystaniem agregatu PO-2, który umożliwia pełną regulację ruchu i ustawienia narzędzi w trakcie kształtowania wyrobu.