Pracownia komputerowa

Pracowania komputerowa wyposażona jest w 26 stanowisk z połączeniem internetowym umożliwiającym dostęp do zasobów biblioteki, m.in. czasopism specjalistycznych, biblioteki cyfrowej oraz baz danych. Każdy z dostępnych komputerów wyposażony jest w oprogramowanie specjalistyczne, np.:

  • typu CAD (Solid Edge) oraz CAE umożliwiające numeryczne modelowanie procesów obróbki plastycznej (Deform 2D/3D, Simufact.forming);
  • stosowane do nauki zasad programowania komputerów (np. Visial Basic .NET);
  • oraz inne oprogramowanie, w tym również własne, które jest niezbędne do kształcenia przyszłych inżynierów.
Pracownia A Pracownia B