Laboratorium IMiTOPM

Charakterystyka Laboratorium Innowacyjnych Maszyn i Technologii Obróbki Plastycznej Metali

Laboratorium IMiTOPM jest wyposażone w maszyny technologiczne oraz inne stanowiska, które służą do realizacji praktycznych ćwiczeń dydaktycznych, a zwłaszcza z takich przedmiotów jak:

 • podstawy obróbki plastycznej,
 • maszyny i urządzenia do obróbki plastycznej,
 • modelowanie fizyczne,
 • itp.

Oprócz maszyn, laboratorium posiada bardzo bogaty zbiór narzędzi, które są efektem wieloletnich badań naukowych i rozwojowych prowadzonych przez naszych pracowników. Wiele narzędzi i przyrządów powstało również jako efekt prac dyplomowych, do realizacji których wykorzystuje się również nasz park maszynowy.

 

Wyposażenie Laboratorium Innowacyjnych Maszyn i Technologii Obróbki Plastycznej Metali

Wyposażeniem naszego laboratorium są następujące maszyny, urządzenia:

 • Walcarka konsolowo - ramowa (możliwość walcowania wzdłużnego na beczkach gładkich oraz walcowania okresowego kuźniczego na beczkach bruzdowych), o maksymalnym momencie obrotowym 7,5 kNm (maszyna konstrukcji własnej,
 • Walcarka poprzeczno - klinowa (WPK) w układzie narzędzi płaskich,
 • Walcarka skośna,
 • Walcarka do pierścieni D51Y-160E,
 • Trójsuwakowa prasa kuźnicza - tzw. agregat kuźniczy, gdzie nacisk głównego suwaka osiąga poziom 760 kN,
 • Agregat do obciskania obrotowego,
 • Prasa hydrauliczna PYE 160Ss oraz Nargesa MX 700 (prasy przemysłowe dostosowane do badań laboratoryjnych),
 • Młot sprężynowy do kucia swobodnego,
 • Prasa mimośrodowa PMS 40UA.

Ponadto, posiadamy:

 • Stanowisko do badań wytrzymałościowych (maszyny wytrzymałościowe Instron o naciskach maksymalnych do 50 kN oraz 1000 kN),
 • Stanowisko do pomiaru twardości (twardościomierz NEXUS 703A),
 • Stanowisko do badań dylatometrycznych (dylatometr Linseis L75 Platinum Series),
 • Stanowisko do badań defektoskopowych,
 • Drukarkę 3D realizującą wydruk w technologii FDM,
 • Piece komorowe o maksymalnych temperaturach nagrzewania 1280 ºC,
 • Nagrzewnicę indukcyjną NG-40,
 • Pionowe centrum frezarskie do obróbki 5-stronnej U-600 CNC Feeler (stosowana m.in. do wykonania narzędzi do obróbki plastycznej),
 • Tokarkę (stosowana m.in. do przygotowania próbek do badań laboratoryjnych),
 • Przyrządy do realizacji ćwiczeń pokazowych z zakresu cięcia mechanicznego, tłoczenia blach, gięcia oraz wyciskania,
 • Stanowisko do kucia wałów korbowych metodą TR (przyrząd stosowany do modelowania fizycznego).