Projekty

Projekty współfinansowane przez Fundusze Europejskie

Obecnie w Katedrze realizowane są trzy projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 1, Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działania 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe. Celem projektów jest uzyskanie ochrony prawnej w państwach Unii Europejskiej innowacyjnych rozwiązań dotyczących kształtowania kul ze złomowanych szyn kolejowych.

   Projekt UDA-POIG.01.03.02-06-089/11-00

   Projekt UDA-POIG.01.03.02-06-094/11-00

   Projekt UDA-POIG.01.03.02-06-095/11-00

 

Projekty współfinansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Obecnie w Katedrze realizowany jest jeden projekt typu B+R, o akronimie InKul, w ramach programu krajowego INNOTECH III Edycja. Program ten jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach projektu "Wsparcie realizacji innowacyjnych przedsięwzięć w ramach 3. konkursu Programu INNOTECH dla ścieżek programowych In-Tech oraz Hi-Tech", nr POIG.01.05.00-00-006/14-00 w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka (PO IG).

Informacje o tym projekcie znajdują się na osobnej stonie internetowej.

   Projekt "InKul"