Studenckie Koło Naukowe Technologii Materiałów

Koło Naukowe Technologii Materiałów

działające przy Katedrze Inżynierii Materiałowej Politechniki Lubelskiej

www.kntm.pollub.pl