Wyposażenie laboratoriów

 

Autoklaw laboratoryjny Scholtz

Miksroskop matalograficzny NIKON MA200

Mirkotomograf komputerowy ScyScan 1174

 

Defektoskop ultradźwiękowy OmniScan (z technika phased array)

Nastołowy mikroskop elektronowy PHENOM

Mikroskop stereoskopowy NIKON SMZ1500

 

Mikroskop skaningowy Nova NanoSem 450

stanowisko do badań termowizyjnych

stanowisko preparatyki (napylarka)

cykliczna komora środowiskowa Ascott CC450xp

stanowisko odlewnicze

Automatyczne stanowisko do badań ultradźwiękowych metodami zanurzeniowymi

     

stanowisko do badań mechanicznych 25kN

stanowisko do badań dynamicznych i statycznych 100 kN

Katedralna pracownia komputerowa (projektowanie, symulacje numeryczne, analiza obrazu)

 

W ramach Katedry Inzynierii Materiałowej funkcjonują następujące laboratoria i pracownie:

1. Laboratorium Inżynierii Powierzchni (zlokalizowane w Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii PL)

2. Laboratorium Wytwarzania Struktur Kompozytowych

3. Laboratorium Badań Nieniszczących

4. Laboratorium Analiz Makro- i Mikroskopowych

5. Pracownia Wspomagania Komputerowego Prac w Inzynierii Materiałowej

6. Laboratorium Testów Środowiskowych i Korozyjnych

7. Laboratorium Spajalnictwa i Odlewnictwa

8. Laboratorium Obróbki Cieplnej i Cieplno-Chemicznej