Nauka

W ramach działalności naukowej 

w Katedrze Inżynierii Materiałowej realizowane są projekty naukowe, naukowo-badawcze oraz prace wdrożeniowe:

1. W latach 2019-2022 projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki. Nr UMO 2018/31/D/ST8/00865 

Mechanizmy rozwoju zniszczenia i zmiany wytrzymałości hybrydowych laminatów tytanowo-włóknistych wcześniej poddanych obciążeniom dynamicznym (streszczenie)

2. W latach 2015-2019 projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki. Nr UMO-2014/15/B/ST8/03447

Opracowanie warstwy pośredniej w laminacie metalowo-włóknistym w aspekcie odporności na korozję galwaniczną (streszczenie)

3. W latach 2015-2019 projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki. Nr UMO-2016/23/N/ST8/02033

Analiza efektu mostkowania i charakterystyk zmęczeniowych hybrydowych laminatów metalowo włóknistych o złożonej strukturze
4. Innolot I. Nr INNOLOT/I/5/NCBR/2013ZB1-W. NCBiR

Zaawansowane techniki wytwarzania konstrukcji lotniczych z wykorzystaniem filozofii Block Structures. 

5. Innolot II. Program "INNOLOT – Innovative Aviation". NCBiR

The research and development of new innovative methods to design and manufacture of composite aerospace prime structures in the framework of the Sectoral. 

6. Projekt Kluczowy POIG, Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.1 Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 1.1.2 Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych. Nr POIG 01.01.02-00-015/08 

Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym

 

oraz inne

 

        Katedra Inżynierii Materiałowej w badaniach naukowych zajmuje się wytwarzaniem i badaniami nowoczesnych materiałów, modelowaniem i kształtowaniem ich właściwości oraz ich doborem do określonych zastosowań. Od wielu lat prowadzone są tu badania w dziedzinie materiałów kompozytowych (w tym zaawansowane kompozyty dla lotnictwa i środków transportu), biomateriałów, inżynierii powierzchni oraz prace rozwojowe dotyczące zwiększania trwałości elementów maszyn i urządzeń. Głównym tematem badawczym, realizowanym w Katedrze, są Badania struktury i właściwości materiałów funkcjonalnych.

W ramach tego tematu wyodrębniono kilka celów jednostkowych:

  • Ocena właściwości laminatów metalowo-włóknistych oraz optymalizacja procesu wytwarzania modyfikowanych laminatów FML;
  • Określenie związków pomiędzy mikrostrukturą ceramicznych wypełniaczy tkanki kostnej a ich właściwościami mechanicznymi
  • Modyfikacja warstwy wierzchniej tytanowych biomateriałów w celu podwyższenia trwałości połączenia metal-ceramika
  • Określenie wpływu stosowania biopaliw, w tym estrów metylowych kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego na własności smarne zawierających je biopaliw
  • Badania struktury i właściwości warstwy wierzchniej o zwiększonej odporności na zużycie.

Z tego zakresu Pracownicy Katedry opublikowali w ostatnich latach (stan na 03.2019 r.)

235 artykułów naukowych

- zgłosili i uzyskali 34 patenty

- 43 monografie naukowe.

 

 

 

stat4u