Nauka

Katedra Inżynierii Materiałowej w badaniach naukowych zajmuje się wytwarzaniem i badaniami nowoczesnych materiałów, modelowaniem i kształtowaniem ich właściwości oraz ich doborem do określonych zastosowań. Od wielu lat prowadzone są tu badania w dziedzinie materiałów kompozytowych (w tym zaawansowane kompozyty dla lotnictwa i środków transportu), biomateriałów, inżynierii powierzchni oraz prace rozwojowe dotyczące zwiększania trwałości elementów maszyn i urządzeń. Głównym tematem badawczym, realizowanym w Katedrze, są Badania struktury i właściwości materiałów funkcjonalnych.

W ramach tego tematu wyodrębniono kilka celów jednostkowych:

  • Ocena właściwości laminatów metalowo-włóknistych oraz optymalizacja procesu wytwarzania modyfikowanych laminatów FML;
  • Określenie związków pomiędzy mikrostrukturą ceramicznych wypełniaczy tkanki kostnej a ich właściwościami mechanicznymi
  • Modyfikacja warstwy wierzchniej tytanowych biomateriałów w celu podwyższenia trwałości połączenia metal-ceramika
  • Określenie wpływu stosowania biopaliw, w tym estrów metylowych kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego na własności smarne zawierających je biopaliw
  • Badania struktury i właściwości warstwy wierzchniej o zwiększonej odporności na zużycie.

Z tego zakresu Pracownicy Katedry opublikowali w ostatnich latach (stan na 2016 r.) 147 artykułów naukowych oraz zgłosili i uzyskali 24 patenty. Byli również autorami i redaktorami monografii naukowych.

 

 

 

stat4u