Pomoce dydaktyczne

LABORATORIUM INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ


STOPY METALI NIEŻELAZNYCH


STRUKTURA I PROCESY STRUKTURALNE


MODELOWANIE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW - instrukcje

 • Ćw. 1: Wprowadzenie do środowiska programu Abaqus.
 • Ćw. 2: Moduły programu Abaqus/CAE.
 • Ćw. 3: Moduły programu Abaqus/CAE.
 • Ćw. 4: Przygotowanie i prowadzenie analizy MES.
 • Ćw. 5: Import geometrii z programów CAD.
 • Ćw. 6: Modelowanie zagadnienia kontaktowego.
 • Ćw. 7: Import geometrii z programów CAD i modelowanie zagadnienia kontaktowego.
 • Ćw. 8: Definiowanie zagadnienia fizycznie nieliniowego - omówienie moduły Porperty.
 • Ćw. 9: Obliczenia z zastosowaniem modelu materiału sprężysto-plastycznego - dwuetapowa analiza porównawcza.
 • Ćw. 10: Modelowanie właściwości termicznych materiału.
 • Ćw. 11: Obliczenia dynamiczne - zagadnienie drgań własnych.
 • Ćw. 12: Obliczenia stateczności ustroju cienkościennego.
 • Ćw. 13: Obliczenia współpracy kół zębatych.
 • Ćw. 14: Obliczenia współpracy kół zębatych.
 • Ćw. 15: Zestawienie zagadnień zaliczeniowych.

LABORATORIUM SPAJALNICTWA

 

LABORATORIUM ODLEWNICTWA

 • Ćw.1: Badanie właściwości piasków formierskich. Instrukcja.
 • Ćw.2: Badanie właściwości syntetycznych mas formierskich. Instrukcja.

BIOMATERIAŁY - LABORATORIUM

 • L1: Zajęcia wprowadzające. Organizacja i przebieg ćwiczeń. Szkolenie BHP. 
 • L2: Ogólna charakterystyka biomateriałów i implantów dla medycyny (ortopedia, stomatologia, chirurgia). Instrukcja. Sprawozdanie.
 • L3: Struktura i właściwości stali austenitycznych na implanty oraz instrumentarium medyczne. Instrukcja. Sprawozdanie.
 • L4: Struktura i właściwości stopów kobaltu dla chirurgii i stomatologii. Instrukcja. Sprawozdanie.
 • L5: Stopy niklu i metali szlachetnych dla stomatologii. Instrukcja. Sprawozdanie.
 • L6: Struktura i właściwości tytanu i jego stopów dla chirurgii i stomatologii. Analiza modyfikacji warstwy wierzchniej. Instrukcja. Sprawozdanie.
 • L7: Budowa twardych tkanek zębów. Struktura i właściwości kompozytów polimerowo-ceramicznych do wypełnień stosowanych w stomatologii. Instrukcja. Sprawozdanie.
 • L8: Materiały opatrunkowe i do zespoleń tkanek. Instrukcja. Sprawozdanie.
 • L9: Badania korozyjne elektrochemiczne metalowych biomateriałów w warunkach in vitro. Pomiar potencjału stacjonarnego w funkcji czasu. Instrukcja. Sprawozdanie.
 • L10: Badania korozyjne elektrochemiczne metalowych biomateriałów w warunkach in vitro. Wyznaczanie krzywych polaryzacji. Instrukcja. Sprawozdanie.
 • L11: Badania korozyjne elektrochemiczne metalowych biomateriałów w warunkach invitro. Ocena wpływu modyfikacji warstwy wierzchniej na odporność korozyjną. Instrukcja. Sprawozdanie.
 • L12: Analiza warstw ceramicznych stosowanych na metalowych biomateriałach. Instrukcja. Sprawozdanie.
 • L13: Analiza wybranych właściwości fizyko-mechanicznych materiałów na implanty medyczne. Instrukcja. Sprawozdanie.


 

Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych i kompendium wiedzy zw/w przedmiotów można znaleźć w skryptach i monografiach, których autorami są pracownicy Katedry Inżynierii Materiałowej:

 • Surowska B.: Biomateriały metalowe oraz połączenia metal-ceramika w zastosowaniach stomatologicznych. Wyd. Politechniki Lubelskiej, Lublin 2009, str. 124,
 • Pałka K., Weroński A.: Kształtowanie struktury i właściwości warstwy wierzchniej materiałów stosowanych w urządzeniach dla przemysłu spożywczego. Wyd. Politechniki Lubelskiej, Lublin 2003, str. 147,
 • Hejwowski T.: Studium procesów zużywania erozyjnego, ściernego i zmęczenia cieplnego elementów maszyn oraz kształtowanie struktur o korzystnych właściwościach eksploatacyjnych. Wyd. Politechniki Lubelskiej, Lublin 2003, str. 225,
 • Surowska B.: Wybrane zagadnienia z korozji i ochrony przed korozją, Wyd. Politechniki Lubelskiej, Lublin 2002, str. 134,
 • Hejwowski T., Weroński A.: Wytwarzanie powłok odpornych na zużycie. Wyd. Politechniki Lubelskiej, Lublin 2000, str. 135,
 • Weroński A. i inni: Ćwiczenia laboratoryjne z Inżynierii Materiałowej. Wyd. Politechniki Lubelskiej, Lublin 2002, str. 384,
 • Błaszczyński J., Stupnicka H., Weroński A., pod redakcją Werońskiego A.: Procesy technologiczne podwyższające trwałość elementów maszyn, urządzeń i pojazdów. Wyd. Politechniki Lubelskiej, Lublin 2000, str. 266,
 • Surowska B.: Kształtowanie składu chemicznego i struktury stopów Co-Cr-Ni-Mo jako biomateriałów. Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 1997, str. 134,
 • Weroński A., Hejwowski T.: Thermal Fatigue of Metals. angielskim. Wyd. Marcel Dekker Inc., Nowy Jork 1992, str. 366,
 • Surowska B., Weroński A.: Struktura i właściwośći biomateriałów. Wyd. Plolitechniki Lubelskiej, Lublin 1990, str. 160,
 • Weroński A.:Zmęczenie cieplne metali. WNT, Warszawa 1983, str. 243,

Niektóre z tych publikacji można znaleźć w bibliotece cyfrowej Politechniki Lubelskiej<

Zajęcia wprowadzające. Organizacja i przebieg ćwiczeń. Szkolenie BHP.