Ćwiczenia 6 - Weryfikacja hipotez (testy parametryczne)