Ćwiczenia 5 - Weryfikacja hipotez (testy zgodności)