Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

 

Szanowni Studenci!

Materiały z ćwiczeń -- Matematyka I, które sukcesywnie będą się ukazywać na tej stronie są obowiązkowe dla GC_01 (zajęcia w czwartki w godz 14-16).

Literatura podstawowa i uzupełniająca:

1. Krysicki W., Włodarski L.: Analiza matematyczna w zadaniach. PWN 2006.
2. Leitner R. et al.: Zadania z matematyki wyższej. WNT 2006
3. Leitner R. et al.: Zarys matematyki wyższej. WNT 2001
4. Jurlewicz T., Skoczylas Z.: Algebra liniowa 1. Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2007.

 

Ze względu na to że wykład nasz przypada co dwa tygodnie i planowany wyklad byl na 12 marca jeszcze przed zarzadzeniem procesu ksztalcenia w sposob zdalny, pozwolilam sobie umieścić państwu zagadnienia związane z tematami, które powinny być realizowane podczas tego wykład. Kolejny wykład zostanie umieszczony 26 marca 2020. Na dole w załącznikach macie Państwo przykłady i zadania dotyczące tych zagadnień rozważanych w wykładzie 2.

 

W załączniku u dołu strony znajdują się zagadnienia omawiane na wykładzie w dniu 26.03.2020 - zadania na ćwiczenia z dnia 26.03. rozwiązujemy i przesyłamy w wiadomości email do 02.04,2020. Od 03.04 rozpoczeliśmy zajęcia (konsultacje) on-line. Ostatni wykład został poświęcony powtórce zagadnień przed kolokwium.

17.06.2020 o godzinie 10:00 zostanie przeprowadzone w sposób zadalny I kolkwium z całości materiału. Zadania zostaną umieszczone na platformie Google Classroom. Każda osoba dostanie pesonalizowany zestaw. Czas rozwiązywania zadań, będzie ograniczony i po upływie tego czasu nie będzie już możliwości przesłania rozwiązań. Każdy student rozwiązuje zadania następnie umieszcza na platformie zdjęcia (scany) wykonanych zadań. Wszyscy studenci dostali powiadomienia na swoje indywidualne konto.

Konsultacje on line 

03.04.2020 godzina 11:00 (1osoba)
Aby dołączyć do spotkania wideo, kliknij ten link: https://meet.google.com/jgu-tsne-jxa
 
17.04.20 godzina 11:00 (1osoba)
Aby dołączyć kliknij w link https://meet.google.com/mvf-wjhd-pmr  
 
24.04.2020 godzina 11:00 (2 osoby)
Aby dołączyć kliknij w link https://meet.google.com/hcd-mhbt-yue
 
08.05.2020 godzina 11:00 (1 osoba)
Aby dołączyć kliknij ten link: https://meet.google.com/pss-gtyo-qtk
 
15.05.2020 godzina 11:00 (13 osób)
Aby dołączyć kliknij w link https://meet.google.com/zvu-hzdx-bex
Link do meet znajduje się na platformie Google Classroom. 
22.05.2020 godzina 10:30 (14 osób)
 
29.05.2020 godzina 11:45 (17 osób)
 
04.06.2020 godzina 15:00 (18 osób)