Inżynieria produkcji st II

Szanowni Studenci w związku z zaistniałą sytuacją na stronie będą pojawiąc się sukcesywnie zagadnienia rozważane na wykładzie i obowiązujące na ćwiczeniach. Jako pierwsze pojawią się zagadnienia rozważane na zajęciach w tygodniu od 18 do 25 marca, co oznacza dla grupy wykładowej i ćwiczeniowej GĆ01 - 20.03.2020. Poniżej znajduje się wykaz zalecanej literatury, a u dołu w załącznikach będą pojawiać się wykłady z rozwiązanymi przykładami jak i zadania na ćwiczenia. 

22.05.2020 o godzinie 11:00 zostanie przeprowadzone w sposób zadalny I kolkwium z materiału Całki podwójne i potrójne. Zadania zostaną umieszczone na platformie Microsoft Teams. Każda osoba dostanie pesonalizowany zestaw. Czas rozwiązywania zadań, będzie ograniczony i po upływie tego czasu nie będzie już możliwości przesłania rozwiązań. Każdy student rozwiązuje zadania następnie umieszcza na platformie zdjęcia (scany) wykonanych zadań. Do rozwiązania jest 5 zadań każde po 4p. Wszyscy studenci dostali powiadomienia na swoje indywidualne konto.

17.06.2020 o godzinie 12:00 zostanie przeprowadzone w sposób zadalny I kolkwium z materiału Całki krzywoliniowe i powierzchniowe. Zadania zostaną umieszczone na platformie Microsoft Teams. Każda osoba dostanie pesonalizowany zestaw. Czas rozwiązywania zadań, będzie ograniczony i po upływie tego czasu nie będzie już możliwości przesłania rozwiązań. Każdy student rozwiązuje zadania następnie umieszcza na platformie zdjęcia (scany) wykonanych zadań. Do rozwiązania jest 5 zadań każde po 4p. Wszyscy studenci dostali powiadomienia na swoje indywidualne konto.

Literatura:

1. Leitner R. et al.: Zadania z matematyki wyższej II WNT 2006.

2. Gewert M., Skoczylas Z.: Analiza matematyczna II. Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2004.

3. Bąk I., Markowicz I. Mojsiewicz M. Wawrzyniak K. Statystyka w zadaniach WNT 2006.

4. Luszniewicz A., Statystyka nie jest trudna. PWE 2006.
5. Gewert M., Skoczylas Z.: Elementy analizy wektorowej. Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2004.

Treści programowe:

1 .Całka podwójna – definicja, własności, zamiana całek podwójnych na iterowane, całka podwójna we współrzędnych biegunowych. Geometryczne i fizyczne zastosowania całki podwójnej.

2. Całki krzywoliniowe nieskierowane.  Zamiana całki krzywoliniowej na całkę pojedyńczą. Zastosowania całek krzywoliniowych nieskierowanych.

3. Całki krzywoliniowe skierowane. Niezależność całki od drogi całkowania. Twierdzenie Greena.

4. Całki powierzchniowe niezorientowane. Zastosowania całek powierzchniowych niezorientowanych.

5. Elementy analizy wektorowej. Całki krzywoliniowe skierowane w polu wektorowym.

6. Całki powierzchniowe zorientowane. Twierdzenia Gaussa i Stokesa. Zastosowania całek powierzchniowych.

7. Statystyczna analiza regresji

 

Zadania dotyczące zagadnień rozpatrywanych na zajęciach znajdują się na podstronie Zadania do samodzielnego rozwiązania.

Konsultacje online podczas zdalnej pracy na których rozwiązywane były zadania:

Inżynieria Produkcji II stopień:

03.04.2020 godzina 10:00 (4osoby)

Aby dołączyć do spotkania wideo, kliknij ten link:  https://meet.google.com/hay-mnvs-yup

17.04.20 godzina 10:00 (5 osób)

Aby dołączyć kliknij w link https://meet.google.com/sdb-hjpp-yad

24.04.2020 godzina 10:00 (5 osób)
Aby dołączyć kliknij w link https://meet.google.com/hsh-uurt-oxc
 
08.05.2020 godzina 10:00 (7 osób)
Aby dołączyć kliknij ten link: https://meet.google.com/xwq-dwsk-dzw
 
15.05.2020 godzina 10:00 (7 osób)
Aby dolaczyć kliknij w link https://meet.google.com/mpz-bxhm-kgx
 
22.05.2020 - kolokwium
29.0.2020 godzina 10:15 (7 osób);
05.06.2020 godzina 10:30 (8 osób)
Aby dołączyć do spotkania wideo, kliknij ten link: https://meet.google.com/fur-nsfo-izv
12.06.2020 godzina 10:30 (10 osób) - link udostępnione na microsoft teams
19.06 - kolokwium