Inżynieria Biomedyczna

Szanowni Państwo od dnia 18.03.2020 zostało wprowadzone nauczanie zdalne. Na stronie w załącznikach, udołu będę sukcesywnie umieszczać treści wykładu i ćwiczeń dla grupy GĆ01. W razie wątpliwości proszę o kontakt emailowy lub bezposrednio na grupie.  Poniżej znajdyje się wykaz literatury, która wspomoże proces kształcenia. 

Od 24.04 rozpoczynamy zajęcia on-line na platformie Google Meet systematycznie pojawiać się będą linki do konferencji.  

01.06.2020 o godzinie 12:00 zostanie przeprowadzone w sposób zadalny I kolkwium z materiału Macierze, układy równań i Funkcje wielu zmiennych/ Zadania zostaną umieszczone na platformie Google Classroom. Każda osoba dostanie pesonalizowany zestaw. Czas rozwiązywania zadań, będzie ograniczony i po upływie tego czasu nie będzie już możliwości przesłania rozwiązań. Każdy student rozwiązuje zadania następnie umieszcza na platformie zdjęcia (scany) wykonanych zadań. Wszyscy studenci dostali powiadomienia na swoje indywidualne konto. (Kolokwium jest odrobieniem zajęć z 16.03.20)

Literatura:

1. Jurlewicz T., Skoczylas Z.: Algebra liniowa 1. Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2007.
- macierze, wyznaczniki, układy równań (wzory Cramera, metoda eliminacji Gaussa)

2. Krysicki W., Włodarski L.: Analiza matematyczna w zadaniach cz II. PWN 2006.
- rachunek różniczkowy funkcji dwóch zmiennych, całki podwójne, równania różniczkowe

3. Leitner R. et al.: Zadania z matematyki wyższej II WNT 2006.
4. Kącki E., Siewierski L.: Wybrane zagadnienia z matematyki wyższej. PWN 1979.
5. Gewert M., Skoczylas Z.: Równania różniczkowe zwyczajne. Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2004.

 

Treści programowe:

1. Elementy algebry macierzy, układy równań liniowych.

2. Funkcja dwóch zmiennych, pochodne cząstkowe i różniczka funkcji, operatory różniczkowe (gradient, rotacja, dywergencja, laplasjan). Ekstrema lokalne i globalne funkcji dwóch zmiennych.

3 .Całka podwójna – definicja, własności, zamiana całek podwójnych na iterowane, całka podwójna we współrzędnych biegunowych. Geometryczne i fizyczne zastosowania całki podwójnej.

4. Wybrane typy równań różniczkowych zwyczajnych rzędu pierwszego (równania o rozdzielonych zmiennych, liniowe). Wybrane typy równań różniczkowych zwyczajnych rzędu drugiego sprowadzanych do równań rzędu pierwszego. Równania różniczkowe zwyczajne wyższego rzędu jednorodnych o stałych współczynnikach. Metody operatorowe rozwiązywania równań różniczkowych zwyczajnych.

Inżynieria Biomedyczna II semestr

 
21.04.2020 godzina 9:00 (10 osób)

Aby się wziąść udział należy kliknąć link https://meet.google.com/hno-yqnr-bpn

28.04.2020 godzina (9:00) (20 osób)

Aby dołączyć kliknij w link https://meet.google.com/bpb-nngh-xpz

05.05.2020 godzina (9:00) (15 osób) 

Aby dołączyć kliknij w link https://meet.google.com/mhf-wudz-wqw

13.05.2020 godzina (10:00) (15 osób)

Aby dołączyć do spotkania wideo, kliknij ten link: https://meet.google.com/pgt-ysua-jsn