MiBM - Równania różniczkowe

Literatura:

 1. Krysicki W., Włodarski L.: Analiza matematyczna w zadaniach. PWN 2006. - cz. II
 2. Gewert M., Skoczylas Z.: Równania różniczkowe zwyczajne. Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2004.
 3. Kącki E., Siewierski L.: Wybrane zagadnienia z matematyki wyższej. PWN 1979.

Treści programowe:

 1. Wybrane typy równań różniczkowych zwyczajnych I rzędu: rozdzielonych zmiennych, zupełne, liniowe, Bernoulliego.
 2. Wybrane typy równań różniczkowych zwyczajnych II rzędu sprowadzanych do równań I rzędu.
 3. Równania różniczkowe zwyczajne wyższego rzędu jednorodne i niejednorodne o stałych współczynnikach.
 4. Układy równań różniczkowych zwyczajnych I rzędu.
 5. Metody operatorowe rozwiązywania równań różniczkowych zwyczajnych.
 6. Pojęcie stabilności rozwiązań.
 7. Wybrane równania różniczkowe cząstkowe I i II rzędu.

Efekty uczenia się:

 • student zna podstawowe typy i metody rozwiązywania równań i układów równań różniczkowych zwyczajnych
 • student potrafi wyznaczyć rozwiązania równań i układów równań różniczkowych
 • student zna podstawowe typy i metody rozwiązywania równań różniczkowych cząstkowych
 • student potrafi zastosować równania i układy równań różniczkowych do rozwiązywania problemów w mechanice i technice