IB - Matematyka 1

Z powodu wyjazdu na konferencję wykład z matematyki w dniu 26.10.2021 nie odbędzie się stacjonarnie w sali 216. 

Jeśli będę miała techniczne możliwości, aby ten wykład zrobić zdalnie, to zostanie on przeprowadzony zdalnie za pomocą platformy Teams - w dniu 26.10.2021 o godz. 8:00-9:30. Wszelki informacje dot. tego wykładu będę umieszczała w zakładce WPISY w zespole, do którego otrzymali Państwo link.

Ćwiczenia z matematyki dla gr. ćw. 01 w dniu 26.10.2021 nie odbędą się. Zajęcia zostaną odrobione w poniedziałek 08.11.2021 o godz. 14:00 w s. ...

 


Literatura:

 1. Krysicki W., Włodarski L.: Analiza matematyczna w zadaniach. PWN 2006. - cz. I - granice ciągów i funkcji, pochodne, całki
 2. Gewert M., Skoczylas Z.: Analiza matematyczna 1. Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2004. - granice ciągów i funkcji, pochodne, całki
 3. Jurlewicz T., Skoczylas Z.: Algebra liniowa 1. Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2007. - liczby zespolone
 4. Leitner R.: Zarys matematyki wyższej dla studentów. WNT 2001.
 5. Leitner R. et al: Zadania z matematyki wyższej. WNT 2006.

Treści programowe:

 1. Funkcje elementarne.
 2. Ciągi liczbowe, granica ciągu i granica funkcji, rachunek granic, wyrażenia nieoznaczone, ciągłość funkcji.
 3. Pochodna funkcji w punkcie i w przedziale, pochodne wyższych rzędów.
 4. Różniczka funkcji i jej zastosowanie.
 5. Monotoniczność funkcji, wypukłość funkcji, twierdzenie Taylora.
 6. Ekstrema lokalne funkcji, warunki konieczne i dostateczne istnienia ekstremum, ekstrema globalne.
 7. Twierdzenie de l'Hospitala.
 8. Liczby zespolone.
 9. Funkcja pierwotna, całka nieoznaczona - definicja, własności.
 10. Całkowanie przez części, całkowanie przez podstawienie.
 11. Całka oznaczona - definicja, własności, wzór Newtona-Leibniza,
 12. Całka oznaczona i jej zastosowania.

Efekty uczenia się:

 • student zna funkcje elementarne.
 • student potrafi obliczać granice ciągów i funkcji jedenj zmiennej.
 • student zna podstawowe pojęcia i fakty z zakresu rachunku różniczkowego funkcji jednej zmiennej.
 • student potrafi analizować własności funkcji na podstawie badania jej pierwszej i drugiej pochodnej.
 • student zna podstawowe fakty dotyczące liczb zespolonych
 • student potrafi wykonywać podstawowe działania w zbiorze liczb zespolonych.
 • student zna podstawowe pojęcia i fakty z zakresu rachunku całkowego funkcji jednej zmiennej.
 • student potrafi stosować podstawowe metody całkowania do obliczania całek nieoznaczonych i oznaczonych.
 • student potrafi stosować całki oznaczone do rozwiązywania problemów w geometrii i fizyce.