IB - Matematyka 1

Terminy egzaminów w sesji zimowej 2020/21:

Egzamin: 03.02.2021, godz. 12:00 platforma Microsoft Teams
Egzamin poprawkowy 1: 08.02.2021, godz. 12:00 platforma Microsoft Teams
Egzamin poprawkowy 2: 15.02.2021, godz. 12:00 platforma Microsoft Teams
 
Proszę o kontakt osoby, które chciałyby przystąpić do egzaminu, ale NIE zapisały się na zajęcia do grupy wykładowej na Microsoft Teams.
 

Literatura:

 1. Krysicki W., Włodarski L.: Analiza matematyczna w zadaniach. PWN 2006. - cz. I - granice ciągów i funkcji, pochodne, całki
 2. Gewert M., Skoczylas Z.: Analiza matematyczna 1. Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2004. - granice ciągów i funkcji, pochodne, całki
 3. Jurlewicz T., Skoczylas Z.: Algebra liniowa 1. Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2007. - liczby zespolone
 4. Leitner R.: Zarys matematyki wyższej dla studentów. WNT 2001.
 5. Leitner R. et al: Zadania z matematyki wyższej. WNT 2006.

Treści programowe:

 1. Funkcje elementarne.
 2. Ciągi liczbowe, granica ciągu i granica funkcji, rachunek granic, wyrażenia nieoznaczone, ciągłość funkcji.
 3. Pochodna funkcji w punkcie i w przedziale, pochodne wyższych rzędów.
 4. Różniczka funkcji i jej zastosowanie.
 5. Monotoniczność funkcji, wypukłość funkcji, twierdzenie Taylora.
 6. Ekstrema lokalne funkcji, warunki konieczne i dostateczne istnienia ekstremum, ekstrema globalne.
 7. Twierdzenie de l'Hospitala.
 8. Liczby zespolone.
 9. Funkcja pierwotna, całka nieoznaczona - definicja, własności.
 10. Całkowanie przez części, całkowanie przez podstawienie.
 11. Całka oznaczona - definicja, własności, wzór Newtona-Leibniza,
 12. Całka oznaczona i jej zastosowania.

Efekty kształcenia:

 • student zna funkcje elementarne.
 • student potrafi obliczać granice ciągów i funkcji jedenj zmiennej.
 • student zna podstawowe pojęcia i fakty z zakresu rachunku różniczkowego funkcji jednej zmiennej.
 • student potrafi analizować własności funkcji na podstawie badania jej pierwszej i drugiej pochodnej.
 • student zna podstawowe fakty dotyczące liczb zespolonych
 • student potrafi wykonywać podstawowe działania w zbiorze liczb zespolonych.
 • student zna podstawowe pojęcia i fakty z zakresu rachunku całkowego funkcji jednej zmiennej.
 • student potrafi stosować podstawowe metody całkowania do obliczania całek nieoznaczonych i oznaczonych.
 • student potrafi stosować całki oznaczone do rozwiązywania problemów w geometrii i fizyce.