Tematy pracy dyplomowych RPW

Propozycje tematów prac inżynierskich dla kierunku: Robotyzacji Procesów Wytwórczych

prof. dr hab. inż. Antoni Świć

 1. Obróbka części klasy koło zębate w systemie zrobotyzowanym
 2. Obróbka części klasy wałek w systemie zrobotyzowanym
 3. Obróbka części korpusowej w systemie zrobotyzowanym
 4. Opracowanie bazy robotów przemysłowych
 5. Analiza możliwości zastosowania robotów w procesach produkcyjnych 
 6. Współpraca robota i obrabiarki w systemie zrobotyzowanym
 7. Analiza zastosowania robotów przemysłowych w przemyśle 
 8. Racjonalny dobór robota przemysłowego do wytwarzania części określonej klasy

dr hab. inż. Arkadiusz Gola, prof. uczelni 

 1. Modelowanie i symulacja zautomatyzowanych linii i systemów produkcyjnych
 2. Projektowanie zrobotyzowanych gniazd wytwórczych
 3. Dobór robotów przemysłowych dla zautomatyzowanych linii i gniazd produkcyjnych i montażowych
 4. Planowanie produkcji w zrobotyzowanych systemach wytwórczych.
 5. Optymalizacja przepływu produkcji w zrobotyzowanych liniach produkcyjnych
 6. Harmonogramowanie produkcji w zrobotyzowanych gniazdach wytwórczych

dr hab. inż. Piotr Budzyński, prof. uczelni

 1. Czujniki stosowane w robotach przemysłowych
 2. Konstrukcje elektronicznych urządzeń pomiarowych stosowanych w zautomatyzowanych systemach produkcyjnych

dr inż. Jacek Domińczuk

 1. Projekt  systemu pneumatycznej separacji produktów o małych gabarytach.
 2. Projekt  maszyny do zgrzewania zbiorników na płyn do spryskiwaczy samochodowych.
 3. Projekt maszyny do ultradźwiękowego cięcia sera.
 4. Zautomatyzowany system dokręcania nakrętki mocującej pompę paliwa.
 5. Projekt zautomatyzowanego systemu kontroli wybranych cech geometrycznych wałka. 
 6. Projekt zautomatyzowanej maszyny do wydawania europalet.
 7. Projekt programowalnego obrotnika to zmiany kierunku transportu europalet .
 8. Zautomatyzowane stanowisko do nakładania farby proszkowej na koło samochodowe.
 9. Projekt stanowiska do automatycznej kontroli szczelności zbiornika na płyn do spryskiwaczy.
 10. Projekt stanowiska do kontroli szczelności plastikowych pojemników  na linii produkcyjnej.
 11. Zautomatyzowany system paletyzacji pojemników plastikowych zawierających ciecz.
 12. Zautomatyzowany system pakowania zestawów gąbek.
 13. Projekt systemu do zamykania pojemników z zupą błyskawiczną.
 14. Projekt systemu do automatycznego napełniania cieczą kanistrów.
 15.  Projekt zautomatyzowanej myjni warsztatowej.
 16. Projekt zautomatyzowanej maszyny do cięcia gąbek.
 17. Projekt  manipulatora obsługującego tokarkę CNC.
 18. Zrobotyzowane stanowisko do montażu zakończeń rur PCV.
 19. Zrobotyzowane stanowisko paletyzacji pudełek kartonowych.
 20. System do oceny jakości powierzchni pod względem geometrycznym. 

dr inż. Łukasz Sobaszek

 1. Projektowanie aplikacji komputerowych wspomagających robotyzację procesów wytwórczych.
 2. Wykorzystanie robotów współpracujących we współczesnych gniazdach produkcyjnych.
 3. Zastosowanie mikrokomputerów w procesie obsługi robotów przemysłowych.
 4. Automatyzacja i robotyzacja procesów z wykorzystaniem sterowników PLC.
 5. Wykorzystanie technik Rapid Prototyping w robotyzacji procesów wytwórczych.
 6. Analiza parametrów pracy robotów przemysłowych.