Tematy prac dyplomowych IB

Propozycje tematów prac inżynierskich dla kierunku: Inżynieria Biomedyczna

Prof. dr hab. inż. Antoni Świć

I stopień

 1. System serwisowania aparatury medycznej.
 2. Baza aparatury medycznej w szpitalu.
 3. Logistyka w służbie zdrowia na przykładzie wybranej placówki medycznej.
 4. Opracowanie zestawu informacji o aparaturze medycznej umożliwiającego racjonalizację jej wykorzystania.
 5. Racjonalizacja procedury kontraktowania usług medycznych w NFZ.
 6. Racjonalizacja wykorzystania aparatury medycznej w placówce medycznej.
 7. Optymalizacja oczekiwania pacjentów na usługi medyczne (kolejek).
 8. Analiza niewydolności służby zdrowia w świadczeniu usług medycznych.
 9. Projekt systemu zarządzania placówką medyczną.
 10. Lotnictwo sanitarne w Polsce – analiza stanu i potrzeb.
 11. System ratownictwa medycznego w Polsce.
 12. Porównanie jakości i kosztów operacji przeprowadzonych w sposób tradycyjny i przy zastosowaniu robotów medycznych.
 13. Wybór systemu zarządzania wybrana placówka medyczną.

Dr inż. Piotr Penkała

I stopień

 1. Projekt systemu pionizacji po urazie kręgosłupa.
 2. Projekt systemu pionizacji po urazie kończyny dolnej.
 3. Projekt układu napędowego części udowej egzoszkieletu.
 4. Projekt układu napędowego części goleniowej egzoszkieletu.
 5. Model kinematyki stawów kończyny dolnej.
 6. Model kinematyki stawów kończyny górnej.
 7. Projekt protezy modularnej kończyny dolnej.
 8. Projekt stabilizatora stawu kolanowego.
 9. Projekt stabilizatora stawu skokowego.
 10. Projekt koncepcyjny wózka inwalidzkiego gąsienicowego.

II stopień

 1. Analiza stabilizatorów zewnętrznych części goleniowej kończyny.
 2. Analiza stabilizatorów zewnętrznych części udowej kończyny.
 3. Analiza systemów pionizacji w inżynierii rehabilitacji ruchowej.
 4. Inżynieria architektoniczna a niepełnosprawność ruchowa.
 5. Analiza działań fizykoterapeutycznych w inżynierii rehabilitacji ruchowej.
 6. Analiza terapii ortopedycznej układu ruchu.

dr inż. Jarosław Zubrzycki

I stopień

 1. Znaczenie telemedycyny w leczeniu pacjentów.
 2. Rehabilitacyjne roboty medyczne.
 3. Wspomaganie przez roboty zabiegów medycznych.
 4. Roboty w służbie zdrowia.
 5. Jakość usług medycznych.
 6. System zarządzania jakością w ochronie zdrowia
 7. Zdalne nadzorowanie i diagnozowanie stanu zdrowia pacjenta.
 8. Projekt sali dla pacjentów – określenie najlepszych warunków.
 9. Obieg dokumentacji i informacji w placówce służby zdrowia.