Egzamin dyplomowy

Studenci zamierzający przystąpić do obrony pracy inżynierskiej/magisterskiej powinni:

  1. Przesłać za pomocą Systemu Antyplagiatowego plik z pracą dyplomową w celu jej weryfikacji.
  2. Po procesie weryfikacji i uzyskaniu opinii Promotora złożyć w pokoju 704 (po wcześniejszym kontakcie mailowym t.gorecki@pollub.pl):
    • wersję papierową pracy w miękkiej oprawie (kolorowa, drukowana dwustronnie) - w pracy należy zamieścić wszystkie wydruki z Systemu Antyplagiatowego (wraz z niezbędnymi podpisami),
    • 2 płyty CD z wersją elektroniczną pracy (nadruk - pobierz tutaj - *.doc)
    • kartę pracy dyplomowej (pobierz tutaj - *.doc *.pdf),
    • podanie o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego (pobierz tutaj - *.doc *.pdf),(Uwaga: Osobą przyjmującą pracę jest jej Promotor!).

Tylko złożenie kompletu w/w dokumentów pozwala
na ustalenie terminu obrony!