Pracownicy

Zdjęcie prof. G. Gładyszewskiego

Prof. dr hab. GRZEGORZ GŁADYSZEWSKI

Kierownik Katedry

Pokój: 101 E
Tel:      +48 81 538 45 10
Fax:     +48 81 538 45 68
E-mail: g.gladyszewski(at)pollub.pl

Strona domowa: https://gladyszewski.pollub.pl
Zdjęcie prof. K. Sangwala

Prof. dr hab. KESHRA SANGWAL

Profesor emerytowany

Pokój: 101 G2
Tel:      +48 81 538 45 04
Fax:     +48 81 538 47 68
E-mail: k.sangwal(at)pollub.pl

Strona domowa: www.sangwal.pollub.pl
Zdjęcie dr W. Polaka

Dr hab. WIESŁAW POLAK

Adiunkt

Pokój: 101 A
Tel:      +48 81 538 45 06
Fax:     +48 81 538 47 68
E-mail: w.polak(at)pollub.pl

Strona domowa: https://polak.pollub.pl
Zdjęcie dr J. Borca

Dr JAROSŁAW BORC

Adiunkt

Pokój: 101 B
Tel:      +48 81 538 45 05, +48 81 538 45 18 (Laboratorium)
Fax:     +48 81 538 47 68
E-mail: j.borc(at)pollub.pl

Strona domowa: https://borc.pollub.pl
Zdjęcie dr D. Chocyka

Dr DARIUSZ CHOCYK

Adiunkt

Pokój: 101 C
Tel:      +48 81 538 45 08
Fax:     +48 81 538 47 68
E-mail: d.chocyk(at)pollub.pl

Strona domowa: https://chocyk.pollub.pl
Zdjęcie mgr inż. M. Grudzień

Mgr inż. MAŁGORZATA GRUDZIEŃ

Specjalista

Pokój: 101 D
Tel:      +48 81 538 47 31
Fax:     +48 81 538 47 68
E-mail: m.grudzien(at)pollub.pl

 
Zdjęcie mgr inż. A. Kwaśniewskiej

Dr inż. ANITA KWAŚNIEWSKA

Starszy referent techniczny

Pokój: 101 A
Tel:      +48 81 538 45 06
Fax:     +48 81 538 47 68
E-mail: a.kwasniewska(at)pollub.pl

 
Zdjęcie dr A. Prószyńskiego

Dr ADAM PRÓSZYŃSKI

Adiunkt

Pokój: 101 B
Tel:      +48 81 538 45 05
Fax:     +48 81 538 47 68
E-mail: a.proszynski(at)pollub.pl

Strona domowa: https://proszynski.pollub.pl
Zdjęcie mgr M. Świetlickiego

Mgr MICHAŁ ŚWIETLICKI

Asystent

Pokój: 101 G1
Tel:      +48 81 538 45 07
Fax:     +48 81 538 47 68
E-mail: m.swietlicki(at)pollub.pl

Strona domowa: https://swietlicki.pollub.pl
Zdjęcie mgr K. Zabielskiego

Mgr KRZYSZTOF ZABIELSKI

Specjalista

Pokój: 101 G1
Tel:      +48 81 538 45 07
Fax:     +48 81 538 47 68
E-mail: k.zabielski(at)pollub.pl

Strona domowa: https://zabielski.pollub.pl