Nauka

Temat wiodący:

Wzrost, charakteryzacja i właściwości fizyczne materiałów objętościowych i cienkowarstwowych.

  1. Badanie własności mechanicznych kryształów jonowych.
  2. Pomiary zmian naprężeń i struktury w trakcie osadzania elektrolitycznego oraz wygrzewania metalicznych układów cienkowarstwowych.
  3. Symulacje metodą dynamiki molekularnej wpływu rozmiarów atomów i rozmiarów ziaren na ewolucję naprężeń w procesie osadzania heterostruktur.
  4. Zbadanie procesów krystalizacji dwuwodorowego fosforanu litu (LDP) i dwuwodorowego fosforanu potasu (KDP), własności mechanicznych tych kryształów oraz wpływu domieszek na ich właściwości mechaniczne.
  5. Badanie procesu formowania się struktury klastra.

 

Publikacje pracowników Katedry:

https://kfs.pollub.pl/publications_pl.html