Nauka

1. TEMATYKA BADAŃ

 1. Badanie właściwości mechanicznych materiałów metodą mikroskopii sił atomowych (AFM), pomiarów mikro- i nanotwardości oraz testu zarysowania.
 2. Badanie struktury i właściwości mechanicznych metalicznych układów cienko-warstwowych osadzonych metodami próżniowymi i elektrolitycznymi oraz wygrzewanych w próżni.
 3. Symulacje metodą dynamiki molekularnej właściwości fizycznych układów cienko-warstwowych.
 4. Badanie procesu formowania się struktury klastrów atomowych metodami symulacji komputerowych.
 5. Badanie właściwości mechanicznych i strukturalnych materiałów pochodzenia biologicznego.
 6. Badanie właściwości fizycznych i struktury biopolimerów.
 7. Procesy zarodkowania i krystalizacji z roztworów.

2. APARATURA BADAWCZA

 1. Dyfraktometr rentgenowski Empyrean.
 2. Nanotwardościomierz UNHT.
 3. Nano-scrach tester NST.
 4. Mikroskop sił atomowych AFM.

 

Oferta KFS dla przemysłu .pdf >>

 

Publikacje pracowników Katedry:

https://kfs.pollub.pl/publications_pl.html