Dydaktyka

Materiały pomocnicze do pracowni proszę pobierać z zakładek:

Pracownia fizyki  oraz  Pracownia elektrotechniki


Konsultacje pracowników Katedry Fizyki Stosowanej:

https://kfs.pollub.pl/konsultacje/konsultacje.htm >>