Aktualności

Prof. dr hab. Keshra Sangwal laureatem Konkursu o Nagrodę im. prof. Jana Czochralskiego.

1 czerwca 2020 roku odbyło się zdalne posiedzenie, na którym Kapituła Konkursu o Nagrodę im. Prof. Jana Czochralskiego wybrała zwycięzców czwartej edycji Konkursu.

Laureatem nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe i/lub aplikacyjne został prof. dr hab. Keshra Sangwal z Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej z Katedry Fizyki Stosowanej, za całokształt dorobku naukowego.

Wręczenie Nagrody nastąpi na uroczystym posiedzeniu Senatu Politechniki Warszawskiej.

Serdecznie gratulujemy Panu Profesorowi.

więcej...